Maturita na TSOŠV

Výběr otázek z maturit na TSOŠV

Praktická Maturitní zkouška pro školní rok 2008/2009

THP - MVDr. Vrajová, MVDr. Sklenářová 4.A, 4.B, 4.C
3. Mikrobiologické vyšetření masa
5. Laboratorní vyšetření konzerv
6. Laboratorní vyšetření vepřového sádla
7. Laboratorní vyšetření vajec

Asanace - MVDr. Prokšová 4.A, 4.B, 4.C

Patologie - MVDr. Liška 4A, 4.B, 4.C
1. Pitva savce a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření
2. Pitva drůbeže a odběr vzorků k laboratornímu vyšetření

Inseminace - MVDr. Liška 4.A
1. Sestavení umělé pochvy pro skot
2. Laboratorní vyšetření spermatu býka

Reprodukce - MVDr. Zachovalová 4.C, Ing. Puršová 4.B, 4.A
2. Odborná pomoc při porodu krávy
3. Porodnicko-gynekologické vyšetření pacienta

Chirurgie - MVDr. Popelka 4.A, 4.B, 4.C - otázka č. 1-3
MVDr. Ševčík 4.A, 4.B, 4.C - otázka č. 4
2. Chirurgické ošetření rány - metody šití
3. Postup při zhotovení RTG snímků, princip, postup, potřeby a náležitosti dokumentace
4. Ošetření poraněné končetiny zvířete dle pokynů veter. lékaře včetně fixace dle kategorií zvířat

Ekonomika - Ing. Dvořáková 4.A, 4.B, 4.C
1. Výpočet hrubé mzdy

Nemoci - MVDr. Tobiášová 4.B, MVDr Zaoralová 4.A, 4.C
2. Fixace zvířat
4. Aplikace vitaminových přípravků
5. Klinické vyšetření mléčné žlázy, NK test
6. Ošetření krávy s akutním nadmutím bachoru

Mikrobiologie - MVDr. Zachovalová 4.A, 4.B, 4.C
1. Určování čisté bakteriální kultury a barvení dle Gramma
3. Kultivace na živné půdy

Laboratorní technika - MVDr. Jobová 4.A, 4.B, 4.C
2. Stanovení počtu červených krvinek baníčkovou metodou
3. Pomalá aglutinace na tularemii
6. Laboratorní vyšetření moče
7. Pitva pokusné myši
8. Aplikace infekčního materiálu laboratorní myši sc., im., ip.

Výživa - Ing. Pospíšilová 4.A, 4.B, 4.C
1. Určení vzorků krmiv a posouzení použití pro výživu zvířat
2. Posouzení krmné dávky pro dojnice
4. Smyslové posouzení siláže, stanovení pH výluhu siláže
5. Stanovení sušiny u vzorku krmiva

Chov zvířat - Ing. Brychta, Ing. Valentová 4.A, 4.B, 4.C
2. Posouzení exteriéru dojnice
4. Kontrola mléčné užitkovosti
5. Hodnocení reprodukčních ukazatelů dojnic
6. Dojení

Výpočetní technika - Ing. Křetinská 4.A, 4.B, 4.C
1. Využití uživatelských programů pro PC pro veterinární praxi

Chemie - Mgr. Hlavinková 4.A, 4.B, 4.C
1. Analýza vody

Hiporehabilitace - Mgr. Marcianová 4.A, 4.B, 4.C
1. Příprava koně k hiporehabilitaci

Veterinární blok

Nemoci zvířat
3. Infekční nemoci psa
4. Endoparazitózy
5. Infekční nemoci drůbeže
6. Neinfekční choroby trávicího aparátu býložravců, koliky
7. Infekční onemocnění prasat
8. Nemoci způsobené bakteriemi r. Clostridium

Asanace
1. Dezinfekce
2. Dezinsekce
3. Deratizace

Reprodukce zvířat
1. Všeobecné zásady fyziologického porodu, poporodní péče
2. Pohlavní cyklus, pohl. a chov. dospělost
3. Fyziologie a diagnostika březosti
4. Chorobné stavy v puerperiu
5. Příčiny onemocnění novorozených mláďat

Technologie a hygiena potravin
1. Úkoly VHS, alimentární nákazy
2. Rybí maso jako potravina, technologie zpracování
3. Technologie porážení jat. Zvířat, veterinární prohlídka masa
4. Technologie masných výrobků
5. Postmortální změny na mase, konzervační metody pro maso
6. Drůbeží maso jako potravina, technologie porážení drůbeže
7. Mléko jako potravina

Laboratorní technika

Chirurgie a ortopedie
1. Kastrace

Maturitní témata z biologie školní rok 2003/2004

1. Živý systém - vznik, vlastnosti, vývojové teorie
2. Buňka - stavba, srovnání prokaryotické a eukaryotické buňky
3. Životní funkce na úrovni buňky, látkový energetický metabolismus
4. Rozmnožování buněk, gametogeneze živočichů
5. Rostlinná pletiva, vegetativní orgánky rostlin
6. Generativní orgány rostlin, evoluce rostlin
7. Ontogeneze rostlin, pohyb rostlin
8. Kostra a tělní pokryv, fylogenetický vývoj
9. Trávicí soustava obratlovců, fylogenetický vývoj
10. Dýchací soustava, fylogenetický vývoj, člověk a prostředí
11. Vylučovací soustava, fylogenetický vývoj
12. Nervová soustava, fylogenetický vývoj, nervová činnost
13. Smyslové orgány, stavba, funkce receptorů
14. Soustava oběhová, fylogenetický vývoj
15. Endokrinní systém a neurohumorální regulace
16. Rozmnožování nepohlavní a pohlavní
17. Prokaryota, protozoa, charakteristika, hospodářský a ekologický význam
18. Členovci - podkmen vzdušníkovci, hospodářský a ekologický význam, ploštěnci, hlísti - významní zástupci endoparazitů
19. Strunatci - podkmen obratlovci, charakteristika tříd paryby, ryby, obojživelníci
20. Strunatci - podkmen obratlovci, charakteristika tříd plazi, ptáci, savci
21. Ontogeneze živočichů, základní genetické pojmy
22. Cytogenetika, mutace
23. J. G. Mendel, zákony dědičnosti
24. Člověk a dědičnost
25. Evoluce člověka, základní ekologické pojmy

Žádné komentáře:

Okomentovat