Jíst maso nebo nejíst maso?

Článek na toto téma chci napsat už hodně dlouho. Dosud jsem zvažovala všechny možnosti, zjišťovala si informace a dozrála k názoru, že:

NEPŘESTANU JÍST MASO

Četla jsem spoustu článků a slyšela spoustu příběhů a názorů. Vím, že vegetariáni mohou mít více podob (vegani, vegetariáni, laktoovovegetariáni, apod. ). Já je ve svém článku budu souhrnně označovat za "lidi, co nejí maso" nebo mi promiňte nepřesné, ale obecné označení, vegetariáni. A lidé, kteří z různých důvodů nejí maso, nejčastěji říkají, že: 

Proč mají opice tak hnusný zadek?

Sedací mozoly


Dobře, odpovím na otázku, kterou si položil minimálně každý druhý návštěvník v zoo u pavilonu makaků nebo paviánů. To mnohdy obrovské, zduřelé a křiklavě růžové, co mají některé opice na zadku, se nazývá sedací mozoly.

(Zdroj ilustrace:https://cdn.pixabay.com/)

Dusíkaté látky nebílkovinné

Dusíkaté látky nebílkovinné

Zkráceně NPN = neproteinový dusík.
Za dusíkaté látky nebílkovinné povahy se považují chemicky jednoduché látky, které jsou pro většinu zvířat toxické. Jedná se například dusičnany, dusitany, amidy - vážou se na krevní barvivo a vyvolávají vnitřní buněčné dušení organismu.

Metabolismus bílkovin

Metabolismus bílkovinBílkoviny jsou vysokomolekulární přírodní látky. Bílkoviny jsou základní funkční a stavební jednotkou všech živých organismů. Pro zvířata jsou složitě zpracovatelné. Proto jejich organismus musí tyto látky rozložit na menší, lépe využitelné části, se kterými už pak tělo umí zacházet - jednotlivé aminokyseliny (zkr. AMK). 

Říše: Chromalveolata - výtah zajímavých zástupců

Říše: Chromalveolata - výtah zajímavých zástupců

(Nadkmen: Alveolata)

Říše Excavata - výtah zajímavých zástupců

Říše: Excavata - výtah zajímavých zástupců


Zahrnuje různé skupiny zpravidla jednobuněčných bičíkatých organismů, hlavně bičíkovců a měňavkovitých. Je to pravděpodobně parafyletická skupina (uměle vytvořená skupina organismů se společným předkem, ale už ne všech jeho vývojových zástupců).