Histologie a embryologie

Obecná histologie
1.       Zpracování materiálu pro histologické účely; fixace materiálu
2.       Základní barvící metody v histologii
7.       Buněčná membrána, speciální struktury tvořené membránou
8.       Buněčné jádro a jadérko
9.       Výměna látek buňkou
10.     Dělení buněk přímé a nepřímé
12.     Epitel resorpční a respirační, epitel smyslový, primární a sekundární buňky smyslové
13.     Epitel žlázový, žlázy jednobuněčné a mnohobuněčné, rozdělení, příklady
14.     Svalstvo, příčně pruhované kosterní savců, ptáků a ryb
15.     Submikroskopická stavba myofibril kosterního svalstva, mechanismus svalového stahu
16.     Svalstvo příčně pruhované srdeční
17.     Svalstvo hladké
18.     Tkáň nervová, skladba neuronu a jejich rozdělení podle délky axonu a délky výběžků, obaly nerv. výběžků
19.     Synapse, definice, submikroskopický obraz, centrální zakončení nervová
20.     Periferní zakončení nervová
21.     Neuroglie, rozdělení, příklady
22.     Tkáně pojivové, obecné vlastnosti, stavební princip, rozdělení
23.     Vazivo, definice, rozdělení a vlastnosti, buňky vaziva
24.     Vaziva řídká, stavba a výskyt
25.     Vaziva hustá, stavba a výskyt
26.     Tkáň chrupavková, obecné složení, rozdělení, chrupavka hyalinní, vazivová, elastická
27.     Tkáň kostní, obecné rozdělení, složení, druhové rozdíly
28.     Kost vláknitá a lamelosní
29.     Krev, obecné vlastnosti a složení
30.     Erytrocyty
31.     Bílé krvinky, rozdělení, neutrocyty neutrofilní, eosinofilní a basofilní
32.     Monocyty, lymfocyty a trombocyty, jejich vývoj
33.     Erytropoeza
34.     Granulopoeza
35.     Kostní dřeň, její stavba


Mikroskopická anatomie
1.        Mikroskopická stavba kosterních spojů
3.        Vlásečnice krevní, rozdělení, stavba
5.        Odchylné typy arterií
6.        Mikroskopická stavba lymfatické uzliny
7.        Mikroskopická stavba sleziny a její funkce
8.        Systém retikulo-histiocytární
9.        Základní stavba stěny dutých útrob
10.     Mikroskopická stavba pysku, tváří a patra
11.     Mikroskopická stavba jazyka
12.     Mikroskopická stavba zubu
13.     Mikroskopická stavba slinných žláz dutiny ústní
14.     Mikroskopická stavba pharyngu, esophagu savců, esophagus a vole ptáků
15.     Mikroskopická stavba předžaludku přežvýkavců
16.     Druhové rozdíly v mikroskopické stavbě žaludku savců, žaludek ptáků a ryb
17.     Mikroskopická stavba tenkého a tlustého střeva
18.     Mikroskopická stavba jater, krevní oběh v játrech
19.     Mikroskopická stavba pankreatu
20.     Mikroskopická stavba dutiny nosní
21.     Mikroskopická stavba laryngu, trachey a extrapulmonálního bronchu
22.     Mikroskopická stavba plic savců, ptáků, žábry ryb
23.     Druhové rozdíly v mikroskopické stavbě ledviny savců, ptáků a ryb
24.     Nefron, složení, histotopografie ledviny savců, krevní oběh v ledvině
25.     Mikroskopická stavba odvodných cest močových savců, kloaka ptáků
26.     Mikroskopická stavba varlete
27.     Mikroskopická stavba vývodných cest pohlavních samčích
28.     Mikroskopická stavba žláz připojených na vývodné cesty pohlavní samců
29.     Mikroskopická stavba penisu
30.     Mikroskopická stavba ovaria
31.     Mikroskopická stavba žlutého tělíska
32.     Mikroskopická stavba vejcovodu, dělohy
33.     Mikroskopická stavba pochvy a povrchových orgánů pohlavních
34.     Mikroskopická stavba thymu savců, bursa Fabricii ptáků
35.     Mikroskopická stavba hypofýzy
36.     Mikroskopická stavba epifýzy, přištítných tělísek
37.     Mikroskopická stavba štítné žlázy, nadledviny
38.     Mikroskopická stavba kůže
39.     Mikroskopická stavba kopyta
40.     Mikroskopická stavba kožních žláz
41.     Mikroskopická stavba mléčné žlázy
42.     Mikroskopická stavba chlupů, drápů a peří
43.     Mikroskopická stavba kůry mozku
44.     Mikroskopická stavba kůry mozečku
45.     Mikroskopická stavba obalů mozkomíšních plexus chorioidei, periferního nervu
46.     Tunica externa oculi, tunica media oculi
47.     Základní stavební složení sítnice, vrstvy a zapojení neuronů sítnice
48.     Mikroskopická stavba pomocných a ochranných zařízení oka savců, ptáků
49.     Mikroskopická stavba orgánů rovnováhy
50.     Mikroskopická stavba orgánů sluchu, ductus cochlearis
51.     Mikroskopická stavba zevního a středního ucha

Embryologie
1.        Spermiocytogenesis
2.        Spermiohistogenesis
3.        Stavba a fyziologie zralé spermie, atypické formy spermií savců, spermie ptáků
4.        Oogenesis, stavba ovulujícího a zralého vejce savců, vejce ptáků
5.        Pohlavní cyklus a jeho fáze
6.        Oplození, rýhování a blastulace savců, ptáků a ryb
7.        Gastrulace a notogeneze savců
8.        Diferenciace trofoblastu během implantace, způsob výživy zárodku, vznik choria a jeho diferenciace
9.        Placenta, její vznik a stavba
10.     Placenta, typy a funkce placenty
11.     Vývoj a diferenciace axiálních útvarů na zárodečném terčíků
12.     Vznik embryonálního mesodermu
13.     Prvosegmenty, jejich vznik a jejich deriváty
14.     Zárodečné listy, jejich vznik a jejich deriváty
15.     Plodové obaly, jejich vznik
16.     Vývoj zevního tvaru zárodku
17.     Vývoj skeletu obecně - osifikace
18.     Vývoj axiálního skeletu a lebky
19.     Vývoj svalstva obecně
26.     Vývoj jater a pankreatu
27.     Vývoj dýchacích cest a plic
28.     Vývoj pronefros a mesonefros
29.     Vývoj metanefros
33.     Vývoj a diferenciace coelomu a bránice
34.     Vývoj srdce, popis základu srdečního a jeho oddílů, vývoj srdečních chlopní a přepážek
35.     Aortální oblouky a jejich deriváty
38.     Vývoj hypofýzy a nadledviny
39.     Vývoj oka
40.     Vývoj vnitřního, středního a zevního ucha


Přednáší Prof., MVDr. Tichý, CSc. a MVDr. I. Kociánová, Ph.D.

Žádné komentáře:

Okomentovat