VFU - Ostatní články

Biologie a genetika (Ivan Literák, Prof. MVDr., CSc.):
Genetické křížení Drosophila melanogaster (drosophilidae)
Vznik replikativního ribozymového hypercyklu - replikátoru
Nebuněčné formy života - viry
Definice života, charakteristiky a základní předpoklady existence ŽS (tok látek, energie, informace)
Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Ekologie (Jiří Pikula, Prof. MVDr., Ph.D., Dipl. ECZM):
Přednáška 1. - Avian toxicity tests
Přednáška 2. - Ochrana netopýrů a péče o zraněná zvířata
Přednáška 3. - Biodiverzita X vymírání druhů
Přednáška 4. - Ekologie a přírodní ohniskovost nákaz

Veterinární chemie (Emanuel Šucman, Prof. RNDr., CSc.):
Přednáška 1. - Voda