VFU - Ostatní články

Biologie a genetika (garant Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.):
Genetické křížení Drosophila melanogaster (drosophilidae)
Vznik replikativního ribozymového hypercyklu - replikátoru
Nebuněčné formy života - viry
Definice života, charakteristiky a základní předpoklady existence ŽS (tok látek, energie, informace)
Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Ekologie (přednášel Jiří Pikula, Prof. MVDr., Ph.D., Dipl. ECZM):
Přednáška 1. - Avian toxicity tests
Přednáška 2. - Ochrana netopýrů a péče o zraněná zvířata
Přednáška 3. - Biodiverzita X vymírání druhů
Přednáška 4. - Ekologie a přírodní ohniskovost nákaz

Veterinární chemie (přednášel Prof. RNDr. Emanuel Šucman CSc.):
Přednáška 1. - Voda

Botanika (garant Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D):
Přednáška 2. - Vakuoly a plastidy - výtah


Zoologie (garant Doc. MVDr. Jiří Klimeš)

Všechny informace z této rubriky pocházi ze studia na VFU v letech 2009-2010.