Chirurgická onemocnění zažívadel - herniae


1.1       Chirurgická onemocnění zažívadel

1.1.1       Herniae

Kýly v zásadě rozdělujeme na dva základní typy podle toho zda pronikají z anatomické dutiny ven z těla a nebo ne. Vnější kýly se charakterizují jako proniknutí orgánů nebo jejich částí z anatomické dutiny otvorem perforovaným nebo nově vzniklým mimo tuto dutinu, přičemž výstelka původní dutiny zůstává zachována. Perforovaný otvor může být například v tříselném kanálu nebo pupečním kanálu, nově vzniklé otvory vznikají nejčastěji traumatem.
Vnitřní kýlou rozumíme proniknutí orgánu nebo jeho části z jedné anatomické dutiny otvorem v přepážce, která tyto dutiny rozděluje. Výstelka původní dutiny není na rozdíl u vnitřní kýly zachována (např. brániční kýla, hiátová kýla).