Dusíkaté látky nebílkovinné

Dusíkaté látky nebílkovinné

Zkráceně NPN = neproteinový dusík.
Za dusíkaté látky nebílkovinné povahy se považují chemicky jednoduché látky, které jsou pro většinu zvířat toxické. Jedná se například dusičnany, dusitany, amidy - vážou se na krevní barvivo a vyvolávají vnitřní buněčné dušení organismu.

Močovina
Močovina se přežvýkavcům přimíchává do jádra při stravě, která neodpovídá potřebnému příjmu dusíkatých látek. Denní dávka je do 100g denně. Zkrmovat by se měla postupně a neměla by se vysazovat. Pozor, nesmí ji vypít, protože by čepcobachorovým spojem jako tekutina prošla  rovnou do slezu a nedostala se do bachoru. Tam se ve vodě pomocí enzymu ureázy rozdělí na oxid uhličitý a čpavek, čpavek reaguje s vodou v bachoru a vzniká jedovatý hydroxid amonný. Z močoviny vzniká alkalické prostředí projevující se jako alkalóza.


Zdroje

- z krmiva: přidané, znečištěné rostlinné - přehnojené, rychlené, hlavně vojtěška a řepka
- znečištěná voda
(- v uzeninách - přidávají se ze tří důvodů: fixace barvy, konzervační účinek, vážou vodu)

Žádné komentáře:

Okomentovat