O SOČ Ochrana ptáků ve městech


Anotace
Tato práce zkoumala zabezpečení autobusových zastávek v Kroměříži vzhledem ke zde žijící ptačí populaci. Sledovali jsme úmrtnost na těchto zastávkách, vlivy okolí zastávek a jejich zabezpečení proti nárazům ptáků do skel. Výzkum probíhal v době od 10. 10. 2006 do 27. 11. 2008. V tomto období jsme prováděli týdenní terénní obchůzky jednotlivých zastávek a zaznamenali případná úmrtí. Našlo se celkem 9 kusů uhynulých ptáků. Hlavními poznatky jsou zjištění, že prosklené autobusové zastávky v Kroměříži nejsou dostatečně zabezpečeny proti náletům ptáků do skel, ochranná zabezpečení fungují nedostatečně. Roční období má relativně malý vliv na nárazy ptáků do skel, okolí zastávky má naopak větší vliv.

Co už bylo zjištěno

Hledali jsme někoho, kdo by tak jako my, zmapoval výskyty uhynulého ptactva u prosklených autobusových zastávek v konkrétním městě a blíže sledoval situaci. Mohli bychom tak výsledky porovnat, zkonzultovat a vyvodit objektivní závěry. Zatím se nám nepodařilo tuto skutečnost objevit. Sami ornitologové v Kroměříži tuto situaci zmapovanou nemají.
Informací o této problematice není zase tak mnoho, nicméně z internetových zdrojů jsme se dověděli, že:
· Oblíbené černé siluety dravců - nemají nejlepší účinky (ptáci si zvykají, a pokud se siluety nepohybují, tak je ani za skutečné dravce nepovažují).
· Lepší jsou siluety barevné - co nejpestřejší, nejnápaditější a v co největším počtu. Barevné siluety je však obtížnější sehnat, můžete si je ale vyrobit.
· Na sklo můžete nainstalovat také jiné obrázky - (např. květiny, ornamenty, zvířátka, osvědčily se také dětské malby provedené barvami na sklo), na protihlukových stěnách jsou vhodnější kontrastní, asi 2 cm široké samolepící pruhy (nalepené různými směry) ve vzdálenostech asi 10 cm od sebe.
· Jedním z řešení je také čiré sklo zaměnit za sklo mléčné.
(Mojmír Vlašín, Ekologická poradna Veronica - http://www.veronica.cz/?id=12&i=78)
· Nafukovací míče, nafukovací dravci - opticky zvýrazňují překážky. Používají se nafukovací míče v reflexních barvách (žlutá, oranžová) s vyznačenou mimikou dravce. Funguje na principu zastrašení ptáků pohledem dravce, který je neustále sleduje. Nafukovací dravec většinou napodobuje letící poštolku v životní velikosti a zbarvení. Instaluje se zavěšením na tyč, životnost výrobku je několik let.
(Moravský ornitologický spolek, Česká společnost ornitologická)
·
Úzké svislé nebo šikmé pruhy (vodorovné pruhy - obrázek 1 - se snaží ptáci proletovat) hustě nalepené přes celou plochu skla
(www.stavbaweb.cz)Tato práce vypracována v rámci Středoškolské odborné činnosti byla oceněna ve školním kole při Tauferově SOŠ veterinární prvním místem, v okresním kole v Kroměříži druhým místem a v krajském kole SOČ Zlínského kraje, které se konalo v Uherském Brodě, místem třetím.Žádné komentáře:

Okomentovat