Soč Ochrana ptáků ve městech - metodika

Příprava

V průběhu měsíce září 2006 se projekt připravil a 10. 10. 2006 se také spustil. Stanovili jsme soupis vhodných autobusových zastávek v Kroměříži - jejich očíslování, popis, dokumentace, hodnocení okolí a rozdělení kontrol. Obchůzka po Kroměříži nám odhalila dvacet prosklených autobusových nástupišť, které byly v našem zájmu sledování. Z organizačních důvodů jsme do projektu nezařadili zastávku Výzkumný ústav. Celkem jsme tedy do projektu zahrnuli 19 stanovišť v různých částech města, s různým typem zabezpečení a s různým porostem a provozem v okolí.

Hlavní otázky

1. Umírají ptáci u prosklených autobusových zastávek v Kroměříži? Zda ano, jaké druhy nejčastěji a v jaké míře?
2. Jsou kroměřížské zastávky dostatečně zabezpečené proti nárazům ptáků do skel?
3. Plní ochranné nálepky na sklech svou funkci?
4. Jaké má roční období vliv na nárazy ptáků do skel?
5. Má vliv okolí zastávky na ptačí nárazy?
6. Ponecháme-li mrtvá těla ptáků blízko zastávky bez přemísťování a jiné manipulace, za jak dlouho zmizí?

Výsledky (pouze část)


V Kroměříži jsme nalezli celkem 9 uhynulých ptáků na třech stanovištích z 19 kontrolovaných.
Nejčastěji nalezeným ptákem je kos černý. Nálezy uhynulých ptáků se vyskytly na zastávkách Lindovka (S) a Lindovka (J) - 4 kusy u každé. Na zastávce Tržiště se našel jeden kus - sýkora modřinka.

Závěrem

Pokusili jsme se navrhnout vlastní řešení zabezpečení skel proti náletům ptáků:
1)      Jedním z problémů klasických zabezpečení skel autobusových zastávek je malý počet respektive malá plocha nálepek. Ptáci jednoduše tuto bariéru přehlédnou. Z tohoto hlediska by bylo výhodnější lepit nálepky větších rozměrů a ve větším počtu.

Nevýhodou by mohl být méně estetický vzhled zastávky pro lidi.

2)      Nejlepším řešením by však bylo použití UV fólií vsazených do vrstvených skel použitých v autobusových zastávkách místo obyčejných skel. Ptáci mají širší rozsah viditelného světla než lidé. To znamená, že lidé by UV sklo viděli jako obyčejné čiré sklo, kdežto ptáci by viděli neprůhledné sklo.
Nevýhodou by mohla být vyšší pořizovací cena vrstvených skel s UV fólií v porovnání s užitými skly.
K zamyšlení:
Bylo by vhodné uvědomit Odbor životního prostředí v Kroměříži o situaci na kroměřížských zastávkách? Není třeba se zamyslet nad tím, zda musí skutečně ptáci na kroměřížských zastávkách umírat? Je možné riziková stanoviště upravit tak, aby k těmto situacím nejlépe nedocházelo nebo se alespoň rizika zmírnila?
Poděkování
Děkuji svým terénním spolupracovníkům: Markétě Novákové, Kristýně Navrátilové a Ondřeji Palíškovi, bez jejich pomoci by tato práce byla těžce realizovatelná.
Dále děkuji za odborné konzultace Mgr. Zdeňku Vermouzkovi - ORNIS Muzeum Komenského, Přerov a PaedDr. Zdence Alexové - TSOŠV Kroměříž.


Zpráva autorky: Z důvodu zneužití autorských práv uvádím jen útržky z celé práce. Kompletní práci mohu na požádání zaslat v pdf souboru na mail.

1 komentář:

 1. Dobrý den,
  dělám práci ohledně UV nálepek na skla, které mají zamezit nárazům ptáků do skleněných ploch.
  Z tohoto důvodu mě velmi zajímá Vaše práce. Můžete mi jí poslat na mail vojtech.suchy@seznam.cz ?
  Děkuji
  Vojtěch Suchý
  Praha

  OdpovědětVymazat