První základy ve vývoji trávicího systému

Když na chvíli opomeneme mezodermální struktury, můžeme se pustit do vývoje trávicího systému archenteronu, ductus omphaloentericus a extraembryonálního části ektodermu (žloutkový váček). Embryonální ektoderm dává základ pro kraniální a kaudální trávicí trakt a embryonální entoderm dává základ pro zbývající části trávicího traktu. Extrarembryonální část ektodermu, základ pro žloutkový váček, a archenteron (česky prvostřevo) jsou spolu spojeni pomocí ductus omphaloentericus.

Archenteron můžeme rozdělit na tři základní oddíly tzv. střevní kapsy: přední střevní kapsu, zadní střevní kapsu a mezi nimi se nachází střední střevní kapsa. Ilustrativně si celý vyvíjející se trávicí trakt z profilu můžeme představit jako dorzovenntrálně zploštělý váleček se stopkou (ductus omphaloentericus) a takovou kapkou na konci stopky (extraembryonální část ektodermu, tedy žloutkový váček).

Představte si, že na každém konci prvostřeva, tedy na kraniálním ektodermu přední střevní kapsy a kaudálním ektodermu zadní střevní kapsy, se začnou objevovat nejdříve jamky a potom záhyby. Jako když zaboříte prst do plastelíny. Na kraniálním konci ektodermu přední střevní kapsy se tento záhyb nazývá stomodeum. Na kaudálním konci ektodermu zadní střevní kapsy se tento záhyb nazývá proctodeum. Stomodeum je základem pro ústní a nosní dutinu, kdežto proctodeum je základem pro část kloaky a terminálního konce anu.

Začneme od stomodea. Dno stomodea přiléhá ke kraniálnímu pólu střední střevní kapsy. Stomodeum od střední střevní kapsy od sebe odděluje membrana pharingea. Ektoderm v kraniální části přední střevní kapsy se začne zahušťovat a vytvářet párovou ploténku – dvě čichové plakody. Když se podíváme kraniokaudálním směrem (tedy do vstupu stomodea) uvidíme tyto čichové plakody, jak jsou od sebe odděleny nosními výběžky – mediálními a laterálními (viz obrázek).
Každá čichová (či nosní) plakoda se začne zvětšovat a prohlubovat v nosní váleček, který se nachází dorzálně nad stomodeem. Stomodeum a nosní válečky  od sebe odděluje přepážka membrana bucconasalis. Tato přepážka bude záhy probourána v komunikaci nosní a ústní dutiny tzv. primitivní choanu. Hned se také prolomí i membrana pharingea.

Stejným způsobem vznikají i struktury na proctodeu (místo faringeální membrány je však kloakální membrána). Oba dva konce archenteronu tak získávají komunikaci s okolním prostředím.


Přednášel Prof., MVDr. F. Tichý, CSc. (Histologie a embryologie II)

Žádné komentáře:

Okomentovat