Buněčné organely, ER, ribosomy, Golgiho komplex, centriol

Membránové organelyDrsné (granulární) endoplazmatické retikulum (GER)
Tvoří jej komplex paralelně uspořádaných cisteren a tubuly propojující lumeny jednotlivých cisteren. Na jeho membránách jsou navázené ribozomy. Velmi často je uspořádáno cirkulárně kolem jádra a může také dojít k jeho spojení s perinukleárním prostorem.
Jeho hlavní funkcí je syntéza proteinů na jeho ribozomech.
Část cytoplazmy obsahující velkou masu cysteren GER se nazývá ergastoplasma.
Cytoplazma se barví do růžova, ribozomy do modra.
Buňky pankreatu mají hodně cisteren, v mikroskopu se proto jeví s namodralým nádechem.

Hladké (agranulární) endoplazmatické retikulum (AER)
Je tvořeno sítí tubulů, které spolu anastomozují (srůstají). Jeho membrána je hladká bez ribozomů. Existuje také tzv. přechodná forma AER, kdy GER přehcází na AER. Je typické pro svalové buňky, proto se mu také říká sarkoplasmatické retikulum. Nachází se také v buňkách produkujících steroidy.


Syntéza steroidních hromonů
Vápník se uvolní a vychytá ze svalů, pak se uplatňuje v metabolismu lipidů a glykogenu., zajišťuje také transport některých látek v cytoplazmě.
Transportní vesiculy putují od GER ke Golkgiho komplexu.

Golgiho komplex 
Více Golgiho komplexů tvoří Golgiho pole.
Základní svazeček oploštělých cysteren je dyktiosom. Ten se zkládá z tubulů, malých válečků (vesiculy) a velkých váčků.
Cis-strana - přistávají na ní transportní vesiculy.
Trans-strana - vytváří se tu malé a velké váčky.
Transportní váček zajišťují maturaci, koncentraci a kondenzaci sekretu v podobě sekrečních granul nbeo lysozomů.

Nemembránové organely
Centriol
Centriol se nachází v cytoplazmě buňky, má tvar válce a vytváři jej mikrotubuly s 9 triplety (A, B, C). Od A jednoho tripletu jde kolmo jedno šikmé raménko k C druhého tripletu.
Centriol se tedy skládá z divergujících ramének, centrální matrix (ta obsahuje NK, proto je centriol autoreplikační organela) a z pericentriolárního aparátu. Na pericentriolární aparát se přichycují vlákna dělícího vřeténka, to je důležité při dělení buňky, kdy tvoří bazální tělíska řasiek a bičíků.

Ribozomy
Nemembránová organela.
Druhy ribozomů:

volné
vázané na membránu
monozomy (samostatné)
polyzomy (pospojované)

Žádné komentáře:

Okomentovat