Cytoplazmatické inkluze, pigmenty a jejich rozdělení

Intracytoplazmatické inkluze
Mají charakter zásobních látek nebo odpadních struktur a v daný okamžík nejsou aktivní.1) Exogenní inkluze
Tyto inkluze se do buňky dostávají z vnějšího prostředí aerogenně (např. saze, smog) - pak se vyskytují hlavně v dýchacích cestách, a nebo alimentárně jako součást potravy (např. pigmenty karotenoidy). S tímto souvisí pseudoicterus, který vzniká u prasat při velkém zkrmování mrkve. Taková prasata však nemají zabarvené ani sliznice ani bělmo.

2) Endogenní inkluze
Tyto inkluze si buňka vytváří sama. Sem patří dvě skupiny inkluzí:
  • Glykogenové inkluze - je to v podstatě zásobní glykogen a vyskytuje se v každé buňce. Čím více je buňka namáhána, tím více tyto inkluze tvoří.
  • Tukové kapénky - nejčastěji v hepatocytech. 

3) Pigmenty
Je to typ inkluzí, které se od normálních typů liší barvou. Mohou být jak endogenního tak exogenního, ale také autogenního původu. Endogenního původu jsou hlavně hematogenní pigmenty (mají původ v hemoglobinu). Mezi ty exogenního původu patří např. hematoidin, hemosiderin a žlučová barviva. Mezi autogenní pigmenty patří např. melanin nebo lipofuscin.

Hematoidin neobsahuje železo a nachází se většinou extracelulárně (v modřinách).

Hemosiderin je typická intracytoplazmatický pigment. Má okrové zbarvení, protože obsahuje železo a doprovází hematomy. Nachází se v buňkách makrofázích (také se jim říká siderofágy), které hematomy likvidují. Také se nachází ve dřeni sleziny, protože se zde likvidují staré erytrocity.

Žlučová barviva (např. bilirubin, biliverdin) jsou odpovědná za žlutozelenou barvu žluče. Nachází se ve sliznici žlučovodů a žlučového měchýře. Odsud se mohou distribuovat do krve při poruchách a způsobovat icterus (žloutenku).

Melanin produkují melanocyty, způsobuje typické zbarvení kůže, oka, trávicího traktu apod. Má ochrannou funkci a jeho tvorbu v melanocytech aktivuje UV záření.

Lipofuscin, tzv. "pigment z opotřebování", se nachází v reziduálních tělíscích lysozomů a způsobuje známé "stařecké skvrny". 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat