Oběhový systém, traumata CNS a míchy

Oběhový systém

- první pomoc, když neslyším srdeční ozvy, léky, nahrazování krve, zástava krvácení i pomocí léků
Krevní ztráty:
a)      Lehká: do 10% z celkového objemu krve – organismus se s ní vyrovná sám
b)      Střední: 10-30% z celkového objemu krve -organismus se s ní vyrovná sám případně s pomocí
c)       Těžká: nad 30% z celkového objemu krve – organismus se s takovou ztrátou krve bez pomoci nevypořádá

Traumata centrální nervové soustavy a míchy

- nepodávat analgetika!!!, podávat sedativa
- při jakémkoli traumatu (např. edému mozku) podávat kortikoidy (např. Dexamethazon – antienemická dávka je 48mg/1kg/8hod, protišoková dávka je 2mg/1kg/24hod), silná diuretika (např. roztok 20°Manitolu – 5mg/1kg)
- edém mozku může detekovat třeba zornice (kontralaterární midriáza - zornice je rozšířená, mióza – zornice je zúžená)

Žádné komentáře:

Okomentovat