Anestezie

Rozdělení anestezie

Vysvětlivky:
Epidurální anestezie, je taková, kdy medikamenty aplikujeme do páteřního kanálu, kdežto u paravertebrální vedle obratle.
K infiltrační anestezii patří také zvláštní forma - nitrocévní anestezie
Neúplná anestezie neboli obluzení se používá při cca 80% operací.
Inhalační anestezie - je taková, kdy zvíře (nebo člověk) vdechuje narkotický plyn (např. kysličník dusný) nebo páru narkotizační tekutiny (éter).
Neinhalační anestezie je taková, kdy se narkotizační látka dostává do organismu jinak, než vdechováním, a to enterální (požitím, per os = ústy nebo per rectum= konečníkem) nebo parenterální (mimo trávicí trakt - nitrožilně, nitrotepenně, do svalu, přes kůži nebo sliznici).
Je to dočasné potlačení citlivosti v určité části nebo okrsku těla.

Rozlišujeme tři způsoby, jak provést lokální znecitlivění:
 • akupunkturou
 • fyzikálními prostředky - ethylenchloridem (dříve se mu říkalo Kelen, je ve skleněných ampulích ve formě tekutého ledu, odnímá teplotu, ale pozor - je výbušný, těkavý a hořlavý) nebo ledem
 • chemickými prostředky (= Lokálními anestetiky)

Způsoby místní chemické anestezie
 • Povrchová - žádné anestetikum nepronikne neporušenou kůží. Povrchové znecitlivění se provádí pouze u otevřených zlomenin, ráně, na spojivku nebo serózu pro znecitlivění třetího víčka, spojivky nebo rohovky pomocí 2% Mezokainovýma očníma kapkama
 • Infiltrační - se provádí v místě chirurgického řezu, je rychlé (nastupuje do 10min) a spolehlivé (trvá 0,5hod), ale hrozí riziko prosáknutí operačního pole (hlvně svalu a podkoží), pak se rána špatně hojí. Provádíme jej také do zánětem změněných tkání, ale je to bolestivé. Navíc při zánětech hrozí zavlečení zánětu na další místa, proto současně podáváme antibiotika
 • Nitrocévní - je to zvláštní forma infiltrační anestezie, která s eprovádí u kteréhokoliv zvířete na prstech, kopytech, při bolestivých zákrocích na končetinách.

Postup: na metakarpus dáme škrtidlo (např. Esmarchovo), aplikujeme do žíly např. na spěnce, metakarpu 5-10% Prokain v dávce 20ml. V těch místech (pod škrtitdlem) zvíře ztrácí citlivost. Po sundání škrtidla se anestetikum vyplaví krevní cestou a dojde k návratu citlivosti. Zaškrcujeme maximálně na 2 hodiny! Tohoto se nejčastěji využívá při zjišťování příčiny kulhání.
Svodná - dělíme ji na centrální, kterou můžeme provést dvěma způsoby: paravertebrální - vedle obratle do nervů vystupujících z míchy a epidurální a další formou svodné anestezie je periferní anestezie.

Centrální epidurální anestezie
- prostor mezi 1. a 2. ocasním obratlem se vyholí a dezinfikuje, pak se aplikuje lokální anestetikum - Prokain do 1% = slabá koncentrace, ta jde přímo do CNS.
Vpravení anestetika musí jít velmi snadno, NE NÁSILÍM

 • Paravertebrální svodná anestezie
-používá se u znecitlivění hlavových nervů - hlavně ty, které inervují roh při odrohování (tento nerv probíhá v místě mezi rohem a jařmovou kostí)
Pozn.: 7. nerv vede do vemene, umrtvujeme tak kraniální (směrem k hlavě) část vemene
- používá se při diagnostice kulhání hlavně u koní - svodné znecitlivění se aplikuje k nervům, ztráta citlivosti je v tom místě, které nerv inervuje = vše pod místem vpichu
- pokud ani při palpaci (pohmatu), adspekci (pohledu) nezjistím přesně co tomu koni je, znecitlivím mu kopyto - pokud přestane kulhat, trauma je v kopytě, pokud ne, znecitlivím výše => spěnka => metacarpus => carpus
- místo se nejdříve musí vyhollit, dezinfikovat, pak se ke každému míšnímu nervu píchne lokální anestetikum (5-10% Prokain v dávce 10-20 ml)

 • Epidurální svodná anestezie
- anestetikum aplikujeme přímo do míšního kanálu
a) Nízká - vzhledem k hlavě, aplikujeme Prokain 1% tak do 10ml, ta nezasáhne motorické nervy a zvíře neulehne, používá se u skotu a koní.
Působí od ocasu až na přechod hrudní a bederní páteře - znecitlivíme ocas, anus, rectum, zevní pohlavní orgány, kaudální část vemene, u samců kůži šourku.
b) Vysoká - aplikujeme 1%Prokain 30-80 ml, tak zasáhneme i motorické nervy a zvíře ulehne, provádíme pouze u skotu, protože u koní způsobuje křeče. Je to vlastně nízká svodná epidurální anestezie + anestezie kaudální části vemene, břicha po obou stanách

 • Periferní svodná anestezie
- používá se při znecitlivění hlavových nervů - hlavně toho, který inervuje roh při odrohování (tento nervo probíhá v míste mězi rohem a jařmovou kostí)


Úplnou anestezii můžeme provést několika formami:

 • Ataraxií
 • Analgezií
 • Ataralgezií (asi 80% u malých zvířat)
 • Myorelaxancí
 • Hypnózou


Místní anestezie
Je to dočasné potlačení citlivosti v určité části nebo okrsku těla.
Rozlišujeme tři způsoby, jak provést lokální znecitlivění:
·         akupunkturou
·         fyzikálními prostředky - ethylenchloridem (dříve se mu říkalo Kelen, je ve skleněných ampulích ve formě tekutého ledu, odnímá teplotu, ale pozor - je výbušný, těkavý a hořlavý) nebo ledem
·         chemickými prostředky (= Lokálními anestetiky)

1.1.1.1       Způsoby místní chemické anestezie:


a)      Povrchová - žádné anestetikum nepronikne neporušenou kůží. Povrchové znecitlivění se provádí pouze u otevřených zlomenin, ráně, na spojivku nebo serózu pro znecitlivění třetího víčka, spojivky nebo rohovky pomocí 2% Mezokainovýma očníma kapkama
b)      Infiltrační - se provádí v místě chirurgického řezu, je rychlé (nastupuje do 10min) a spolehlivé (trvá 0,5hod), ale hrozí riziko prosáknutí operačního pole (hlvně svalu a podkoží), pak se rána špatně hojí. Provádíme jej také do zánětem změněných tkání, ale je to bolestivé. Navíc při zánětech hrozí zavlečení zánětu na další místa, proto současně podáváme antibiotika
c)       Nitrocévní - je to zvláštní forma infiltrační anestezie, která s eprovádí u kteréhokoliv zvířete na prstech, kopytech, při bolestivých zákrocích na končetinách.
Postup: na metakarpus dáme škrtidlo (Esmarchovo škrtidlo), aplikujeme do žíly např. na spěnce, metakarpu 5 - 10% Prokain v dávce 20ml. V těch místech (pod škrtitdlem) zvíře ztrácí citlivost. Po sundání škrtidla se anestetikum vyplaví krevní cestou a dojde k návratu citlivosti. Zaškrcujeme maximálně na 2 hodiny! Tohoto se nejčastěji využívá při zjišťování příčiny kulhání.
d)      Svodná - dělíme ji na centrální, kterou můžeme provést dvěma způsoby: paravertebrální - vedle obratle do nervů vystupujících z míchy a epidurální a další formou svodné anestezie je periferní anestezie.

1.1.2       Centrální epidurální anestezie

- prostor mezi 1. a 2. ocasním obratlem se vyholí a dezinfikuje, pak se aplikuje lokální anestetikum - Prokain do 1% = slabá koncentrace, ta jde přímo do CNS.
Vpravení anestetika musí jít velmi snadno, NE NÁSILÍM

1.1.2.1       Paravertebrální svodná anestezie

-používá se u znecitlivění hlavových nervů - hlavně ty, které inervují roh při odrohování (tento nerv probíhá v místě mezi rohem a jařmovou kostí)
Pozn.: 7. nerv vede do vemene, umrtvujeme tak kraniální (směrem k hlavě) část vemene
- používá se při diagnostice kulhání hlavně u koní - svodné znecitlivění se aplikuje k nervům, ztráta citlivosti je v tom místě, které nerv inervuje = vše pod místem vpichu
- pokud ani při palpaci (pohmatu), adspekci (pohledu) nezjistím přesně co tomu koni je, znecitlivím mu kopyto - pokud přestane kulhat, trauma je v kopytě, pokud ne, znecitlivím výše => spěnka => metacarpus => carpus
- místo se nejdříve musí vyholit, dezinfikovat, pak se ke každému míšnímu nervu píchne lokální anestetikum (5-10% Prokain v dávce 10-20 ml)

1.1.2.2       Epidurální svodná anestezie

- anestetikum aplikujeme přímo do míšního kanálu
a) Nízká - vzhledem k hlavě, aplikujeme Prokain 1% tak do 10ml, ta nezasáhne motorické nervy a zvíře neulehne, používá se u skotu a koní.
Působí od ocasu až na přechod hrudní a bederní páteře - znecitlivíme ocas, anus, rectum, zevní pohlavní orgány, kaudální část vemene, u samců kůži šourku.
b) Vysoká - aplikujeme 1%Prokain 30-80 ml, tak zasáhneme i motorické nervy a zvíře ulehne, provádíme pouze u skotu, protože u koní způsobuje křeče. Je to vlastně nízká svodná epidurální anestezie + anestezie kaudální části vemene, břicha po obou stranách

1.1.3       Periferní svodná anestezie

- používá se při znecitlivění hlavových nervů - hlavně toho, který inervuje roh při odrohování (tento nerv probíhá v místě mezi rohem a jařmovou kostí)

Žádné komentáře:

Okomentovat