Rána

Rána (latinsky vulnus) je porušení souvislosti nebo celistvosti měkkých tkání těla.


Podle příčiny vzniku rozlišujeme rány
 • mechanické vlivy: kousnutí, bodnutí, říznutí, štípnutí
 • chemické vlivy: poleptání tkáně (louhem, kyselinou)
 • termické: účinkem vysoké teploty vzniká conbustio (popálenina), nízké teploty congelatio (omrzlina), elektrickým proudem conbustio

Dělení ran podle:
Okolností, za kterých vznikly
 • náhodné (neúmyslně vzniklé)
 • úmylsné (chirurgické)

Doby trvání od vzniku do ošetření
 • čerstvá - do 6 hodin od vzniku
 • stará - déle jak 6 hodin od vzniku

Přítomnosti infekce
 • aseptické - to jsou všechny chirurgické
 • infikované
 • hnisající až nekrotické

Ztráty substance
 • se ztrátou substance
 • bez ztráty substance

Hloubky
 • povrchové
 • hluboké
 • penetrující (otvor se tvoří do tělních dutin, orgánů nebo kloubů)

Anatomické dělení - podle lokality (Kde?)
Etiologické - podle příčin vzniku
 • Vulnus incisivum (rána řezná)

Vznikla ostrým předmětem, skalpelem, nožm....
Má rovné stěny a okraje intenzivně krvácí, můžou být infikované, ale krvácením se infekce vyplaví.
Hojí se dobře (cca do 7 dnů).
Nejčastěji se ošetřují suturou (= šitím).

 • Vulnus punctum (rána bodná)

Způspobená dlouhým tenkým předmětem, může penetrovat apoškodit vnitřní orgány. Častěji způsobuje velké vnitřní krvácení, při hojení se vyvíjí struktura ranného kanálku. Ten je spojen s povrchem těla, dlouho se hojí a pokud dojde ke zhnisání, vznikne píštěl a při jeho uzavření vznikne anaerobní (bez přítomnosti vzduchu) prostředí.To je dobrá živná půda pro tetanus, plynová flegmóna, maligní edém.

 • Vulnus lacerum (rána tržná)

Má nerovné okraje a stěny, nemusí moc krvácet, často vznikají ranné dutiny a kapsy, často je třeba drenážovat.
Všechny rány jsou vždy primárně infikované.

 • Vulnus sectum (rána sečná)

Je způsobena ostrým předmětem, většinou těžším za použití větš síly.
Je hodně hluboká, proniká až do svalů, kloubů, okostice.
Okolí je silně zhmožděné.
Vulnus contusum (rána zhmožděná)
Způsobena většinou úderem a silou tupým předmětem.
Zvláště nekrvácí, ale vznikají podkožní až nitrosvalové hematomy.

 • Vulnus morsum (rána kousná)

Způsobena zuby, je primárně vždy silně infikovaná (vždy antibiotika!).
Každé zvíře, které poranilo člověka musí být do 24 hod klinicky ošetřeno bez ohledu na to, jestli bylo nebo nebylo očkováno proti vzteklině. Za 5 dnů od prvního vyšetření (= 6 dní od kousnutí) se musí znovu klinicky vyšetřit.
Jesltiže pes onemocní 6. den vzteklinou, kousnutý člověk onemocní také.
Jestliže pes onemocní 7. den vzteklinou, člověk neonemocní.
Pokud se zvíře nenajde, musí jít kousnutý do 24 hod do nemocnice na preventivní injekce (jsou tři, každá do břicha a každá velice nepříjemná).
Pokud chce majitel zvíře utratit, může, ale hlavu nebo celý kadáver (mrtvolu) musí poslat na histologické vyšetření.

 • Vulnus sclopetarium (rána střelná)

Má vždy dvě části: vstřel (místo, kde se projektil dostal do organismu) a výstřel (místo, kde se projektil dostal z organismu ven), pokud nezůstal projektil v těle.

 • Vulnus venenatum (rána otrávená)

Způsobena jedem plazů, hmyzu,...
Kterákoliv jiná rána, do které se dostal anorganický jed.
____________________________________________________________
Pozn.: Optimum medicamentum quies est. = Nejlepším lékem je klid.

Žádné komentáře:

Okomentovat