Pooperační péče o pacienta

Salus aegroti suprema lex


Poperační péče o pacienta zahrnuje:
  • Dozor nad zvířetem
  • Ustájení
  • Prevence postoperační infekce
  • Zabránění sebepoškozování (automutilace)
  • Krmení a výživu

1. Dozor nad zvířetem
Kontrolu provádí odborný nebo laický personál, zajišťuje měření triasu, injekce, podávání léků, obvazy.

2. Ustájení
Musí být čisté, suché, teplé, tmavé/světlé (dle situace), individuální.

3. Prevence postoperační infekce
Vyvarujeme se nedodržení zásad asepse a sterility, špatné operační techniky, nešetrnému chování ke tkáním, aplikací celkových i lokálních antibiotik (můžou být širokospektrá nebo cílená).
Antibiotika se musí používat dlouho a v určité koncentraci, dodržujeme dávkování, zárodky musí být vnímavé na daná antibiotika citlivé, průnik antibiotik je různý.
Antibiotika se špatně dostávají do: kloubů a synoviálních útvarů, do oka a sklivce, do celého cerebrospinálního (mozkomíšního) moku, do kostní dřeně.
Antibiotika vůbec neproniknou do: hematomů, zevních sražnin, abscesů, nekrotické tkáně.

4. Zabránění autmutilace
Každá sutura musí být chráněna tak, aby si ji zvíře nerozhryzalo a nerozškrábalo, je nepříjemná.
Používáme mechanické prostředky - límce, chemické prostředky (analgetika, sedativa).
U ortopedických operací jsou sedativa indikovaná.

5. Krmení a výživa
Výživa je koncentrovaná, bohatá na bílkoviny, nenadýmá, nezpůsobuje plynatost.
Denní dávka tekutin je 60-100ml/kg.
Při operaci trávicího traktu nesmí zvíře pít 48 hod, nesmí žrát 72 hodin, kvůli riziku zanesení infekce do okolních tkání.
Pokud zvíře nežere ani 3. den po operaci - odbourává se glykogen a zvíře hubne. Pak nastává imunosuprese a zvíře je potom náchylné k infekcím.
______________________________________________________________________
Pozn.: Salus aegroti suprema lex. = Blaho nemocného je nejvyšším zákonem.

Žádné komentáře:

Okomentovat