Chirurgická onemocnění zažívadel - torze žaludku, prolapsus recti, ileus

Dilatatio et torsio ventriculi

Dilatace a otočení žaludku je akutní až perakutní onemocnění, zvláště velkých psů (typicky německá doga) , které souvisí hlavně s dobou po krmení a krmením nevhodnou stravou či nevhodnou pohyblivou aktivitou po nakrmení. 


Nejčastěji se s ní setkáváme ve večerních a nočních hodinách, kdy se většinou psi krmí.
Žaludek se většinou v důsledku naplnění plynem enormně zvětší, někdy až o dvě třetiny dutiny břišní. Tím se natáhnou hladkosvalová vlákna žaludku, žaludek tak ztrácí svoji motivitu (pohyblivost) a tím se snižuje jeho vyprazdňovací schopnost do duodena (dvanáctníku).
Při torzi žaludku se pylorus (česky vrátník, výstup žaludku) přesune za cardii (česky česlo, vstup do žaludku), nemohou tak odcházet plyny ani jedním a ani druhým směrem. Zaškrtí se vena portae, která sbírá krev z celé dutiny břišní, krev minimálně proudí a tvoří se v ní tromby. Přesné konkrétní příčiny jsou zatím neobjasněné.


Příznaky

Na periferii je málo krve v důsledku zaškrcení vena portae, s tím souvisí i tachykardie, cyanóza, anémie a prodloužení CRT. Břicho je abnormálně nafouklé a bolestivé. Pes zaujímá nefyziologické postoje a polohy. Kvůli velkému tlaku na bránici (např. potrava v žaludku) vzniká polypnoe. Změna pH krve v důsledku metabolické acidózy.


Terapie

1)      Co nejdříve provést punkci žaludku pro odvod nahromaděných plynů jugulární jehlou (ale ta se velmi často ucpává)
2)      Zvíře nepokládáme, vše provádíme na stojícím zvířeti
3)      Zavést katetrem plazmaexpander pro doplnění krve (30ml/kg)
4)      Pokud bylo zvíře přivezeno v krátké době po zjištění torze, pokusíme se mu zavést sondu do žaludku a nalít do něj vlažnou vodu s přidáním Sab-simplexu nebo ředěný jar, 20 tablet živočišného uhlí.
5)      Pokud se nepovede psa nasondovat, volíme ataralegizii a laparotomii. Řez se vede v 1/3 linea alba, napunktujeme žaludek a pokusíme se o repozici neotevřeného žaludku. Pro prevenci trombózy můžeme podat malé množství heparinu. Pylorem potahujeme dozadu, pak zasondujeme a provedeme výplach žaludku.
6)      Pokud se repozice nepovede, provedeme asi 5cm řez na velkém zakřivení (curvatura major) a zaživatinu vyndáme ven. Žaludek vypláchneme, přidáme Sab-simplex a živočišné uhlí.
7)      Žaludek šijeme dvěma stehy dle Lemberta nad sebou.

Sekundární komplikace

aneb čtyři hlavní důvody, proč psi umírají i po úspěšné operaci torze žaludku:
·         nekróza stěny střevní
·         trombóza
·         akutní selhání ledvin
·         oběhové selhání

Torze žaludku se musí řešit co nejrychleji, velmi často dochází k úhynu pacienta. Pokud se pacient nedostane k veterinárnímu lékaři k zákroku do šesti hodin, je mortalita 100%. I po úspěšné operaci má pacient 50% šanci na přežití.
   

Prolapsus recti

Příčinou vyhřeznutí konečníku je nejčastěji abdominální tlak při průjmu, porodech a vysokých kolikových stavech nejčastěji u prasat a skotu, ale běžně postihuje i jiná hospodářská i domácí zvířata. Pokud je vyhřezlé střevo zachovalé, umyjeme jej a prsty přes svěrač vmáčkneme dovnitř. Šijeme míškovým stehem „na mašličku“, abychom jej mohli povolovat a utahovat podle potřeby.
Pokud je vyhřezlé střevo nekrotické, nezbyde nám pravděpodobně nic jiného než že ho budeme muset amputovat. Toto už ale není práce pro samotného veterinárního asistenta.

Ileus

Střevní neprůchodnost má nejčastější příčinu v ucpání střeva cizím předmětem. U psů nejčastěji gumové hračky, balónky, pecky, igelitky, provázky, dále nádory, srůsty z různých příčin, zácpa, kostní trus, obstipační nemoc, invaginace střeva (nasunutí střeva do sebe), zauzlení střeva. Tyto předměty nejčastěji zůstanou v tenkém střevě.
Stává se to hlavně při bouřlivé peristaltice střeva např. u zánětlivých stavů na tenkém střevě, požitím špatně stravitelných lineárních předmětů (tkaničky), a v poslední řadě nesprávnou aplikací sympatikotonik (hormothonin, pilocarpin).

Žádné komentáře:

Okomentovat