Laparotomie, rumenotomie

Laparotomie

Laparotomií rozumíme řez stěnou břišní nebo otevření  dutiny břišní a předchází každému chirurgickému zákroku dutiny břišní. Laparotomii rozdělujeme podle důvodu proč k ní přistupujeme na léčebnou a probatorní (tzv. „na slepo“ , abychom zpřesnili diagnózu).

Laterální skupina břišních svalů stahují břišní dutinu, zmenšují její objem, nesou hmotnost vnitřností:
·         Musculus obliquus externus abdominis
- odstup od ventrální poloviny laterální plochy žeber od IV. až po poslední žebro
- dvě větve úponu na linea alba (crus mediale), ligamentum inguinale (crus laterale)
·         Musculus obliquus internus abdominis
-          odstup od spina iliaca ventralis, lig.inguinale, processus costarii bederních obratlů
-          úpon na poslední žebro, linea alba
·         Musculus transversus abdominis
-          odstup od mediální plochy žeber, processus costarii I. -  V. bederního obratle
-          úpon na linea alba
Ventrální skupina břišních svalů hrbí hřbet:
·         Musculus rectus abdominis
-          odstupuje od zevní plochy chrupavek IV. - VIII. žebra
-          upíná se na tendo prepubicus, tendo symphysialis
(Veterinární anatomie, Najbrt, 1980)
Dále v obrázku:
·         Zona aponeurosa
·         Linea alba
·         Peritoneum
·         Fascia transversalis
·         Fascia flava u skotu

Chirurgické řezy prováděné při laparotomii


1)      Svislý řez ve střední třetině za posledním žebrem
Provádíme jej hlavně u malých zvířat. Z levé strany jej vedeme pro přístup na žaludek, slezinu a duodenum), z pravé strany pak na játra a žlučník.
2)      Šikmý řez v horní třetině stěny břišní
Tento řez provádíme směrem od kyčelního hrbolu k předposlední bradavce (struku). Využívá se např. u kastrace prasničky. Vedeme jej z jakékoli strany, ne ale z obou zároveň.
3)      Dříve zvaný „císařský řez“ u malých zvířat a malých přežvýkavců. Řez navazuje na šikmý řez ve střední třetině ve stejném směru.
Využívá se taktéž u kastrace prasnice (z jakékoli strany, ne z obou zároveň). U kastrace kryptorchidního kance ze strany stejné, jako je uloženo varle.
4)      Ventrolaterální řez v mezinoží těsně nad vemenem
Provádí se vždy vleže (např. kastrace samic).
5)      Řez v linea alba
Je nejčastějším řezem na malých zvířatech.
Vedeme jej v první třetině k přístupu na slezinu, žaludek, játra, duodenum , ve druhé třetině k přístupu na tenké střevo, kraniální část tlustého střeva, ledviny a u veškerých gynekologických operací u samic a ve třetí třetině vedeme řez pro přístup k močovému měchýři, prostatu a kaudální část tlustého střeva.
6)      Řez v hladové jámě
Vedeme jej na přechodu první a druhé třetiny a v poloviční vzdálenosti mezi posledním žebrem a kyčelním hrbolem. Získáme tak přístup k bachoru. Dřív se používal jako „císařský řez“ u malých zvířat, dnes ne. Dá se použít jako „císařský řez“ na stojící krávě.


U všech zvířat mimo prasata je pobřišnice s příčnou povázkou pevně přirostlá k břišním svalům. U prasat se pobřišnice šije zvlášť. Svaly preparujeme vždy tupě. Uzavíráme vstřebatelnými materiály, používáme hlavně uzlíčkové a křížové stehy.
Na plánovanou laparotomii musí mít zvíře minimálně 12 hodin hladovku.

Znecitlivění při laparotomii

·         U malých zvířat – ataralgezie/narkóza
·         Skot a malí přežvýkavci – ataraxie/infiltrační anestezie v místě řezu na stojících zvířatech
- ataraxie, epidurální anestezie, infiltrační anestezie v místě řezu na ležícím zvířeti
·         Kůň – inhalační anestezie

Rumenotomie

Rumenotomií rozumíme řez stěnou bachoru. Provádíme ji při intoxikaci či hnilobě bachoru, u cizích těles v čepci. K medikaci používáme ataraxii a paravertebrální svodnou anestezii. Vyžaduje speciální šití vchlípenými stehy.


Žádné komentáře:

Okomentovat