Říše: Chromalveolata - výtah zajímavých zástupců

Říše: Chromalveolata - výtah zajímavých zástupců

(Nadkmen: Alveolata)

Kmen: Heterokontophyta
Kmen: Haptophyta
Kmen: Cryptophyta (skrytěnky)
Kmen: Katablepharidophyta
Kmen: Apicomplexa (výtrusovci)

- obligátně parazitický kmen


Třída: Aconoidasida (dříve Haematozoea - krvinkovky)

Řád: Haemosporida 

Čeleď: Plasmodiidae
Rod: Plasmodium (zimničky)
(Podrod: Plasmodium)
Druh: Plasmodium malariae (zimnička čtvrtodenní)

Původce malárie, má složitý životní cyklus. Jeho definitivním hostitelem je komár rodu Anopheles, který jej sáním krve přenáší na člověka. Záchvat horečky nastává při uvolnění merozoitů. Proti malarii neexistuje očkování, jen antimalarická profylaxe.

Řád: Piroplasmorida (dříve piroplasmida, klíštěnky) 

- mají tvar hruštiček, jsou to jednobuněční prvoci s obligátně parazitickým způsobem života, kteří způsobují zoonózy. Vektory jsou klíštata, významnými rody jsou rod Babesia, Theileria, ...

Kmen: Dinozoa (obrněnky)

 Tvoří jej hlavně mořský fytoplankton, který je hlavním zdrojem kyslíku pro celý svět. Dříve označován jako kmen Dinoflagellata (dnes jako infrakmen)

Třída: Dinophyceae

(Podtřída: Peridiniphycidae)

Řád: Peridiniale

Čeleď: Ostreopsidaceae
Rod: Gambierdiscus
Druh: Gambierdiscus toxicus

Vysyskytuje se v mořských rybách, mlžích. Vytváří neurotoxiny saxitocin a ciguatoxin. Syntéza saxitoxinu je sice poměrně složitá, ale je zařazen do seznamu látek využitelných jako potenciální biologická zbraň. Ciguatoxin se nacházi v útesových rybách, které se některými dinozoy živí.
Způsobuje masový úhyn živočichů při rudém přílivu.

Kmen: Ciliophora (nálevníci)

V nepřiznivých podmínkách jsou schopni encystace. Charakteristivké jsou trichocysty - miniaturní harpuny, které nálevníci vystřelují při lovu kořisti.
Někteří z nich jsou paraziti, např. kožovec rybí (Ichthyophthirius multifiliis) původce "krupičky" ryb, vakovka lidská (Balantidium coli) - žije ve střevech prasat, u lidí a psů způsobuje krvavé průjmy. JIní jsou zase symbioti, např. bachořec purkyňův (Entodinium tetrahymena)

Kmen: Circozoa (dříve rhizopoda, kořenonožci)


Na povrchu mohou vytvářet výběžky cytoplasmy, díky kterým se mohou pohybovat a fagocytovat potravu. Žijí volně nebo jako enoparaziti.

Žádné komentáře:

Okomentovat