Říše Excavata - výtah zajímavých zástupců

Říše: Excavata - výtah zajímavých zástupců


Zahrnuje různé skupiny zpravidla jednobuněčných bičíkatých organismů, hlavně bičíkovců a měňavkovitých. Je to pravděpodobně parafyletická skupina (uměle vytvořená skupina organismů se společným předkem, ale už ne všech jeho vývojových zástupců).  • Kmen: Fornicata

Nadtřída: Eopharyngia

Třída  Trepomonadea (trepomonády)

Řád: Diplomonadida (zdvojenky)

Čeleď: Giardiidae

Rod: Giardia
Druh: Girardia Intestinalis (známá také jako Giarida Lamblia).

- extracelulární parazit způsobující téžké průjmy, giardióza je zoonoza
- původně měla mitochonrie, ale druhotně je ztratila
- je charakteristická svým adhezivním diskem


  • Kmen: Metamonada (prabičíkovci)

Podkmen: Trichozoa

Nadtřída: Parabasalia (bičenkovci)

Třída: Trichomonadea (bičenky)
Řád Trichomonadida
Čeleď Trichomonadidae 
Podčeleď Trichomonadinae
Rod Trichomonas (bičenka)

Druh Trichomonas vaginalis (Bičenka poševní)

- anaerobní prvok, který parazituje hlavně na ženském pohlavním ústrojí a způsobuje urogenitální trichomoniázu
- infekčním stádiem bičenky je trofozoit
- její skelet vyztužuje axostyl
- kosmopolitní výskyt

  • Kmen: Euglenozoa (krásnoočka)

Třída: Euglenoidea (krásnoočka)

Řád: Euglenida
(Podřád Euglenina )

Čeleď: Euglenaceae
Rod: Euglena (krásnoočko)

Buňka krásnoočka obsahuje chloroplasty, je tedy autotrofní. V případě, že se krásnoočko nachází delší dobu ve tmě, je schopné se živit i organickými částicemi.
Charakteristická je pro něj také stigma (světločivná skvrna), která se nachází nedaleko bičíku. Díky ní je krásnoočko schopné fototaxe (pohybovat se za světlem).

Třída: Kinetoplastea (bičivky)

Charakteristická evoluční novinkou u mitochondrií, kdy se jejich přední část apomorfizovala do speciálního úseku, který se nazývá kinetoplast

Řád: Trypanosomatida (trypanozomy)

Čeleď Trypanosomatidae
Rod: Trypanosoma
Druh: Tripanosoma Cruzi

Původce Chagasovy choroby, hlavní výskyt v neotropických opblastech amerického kontinentu. Vektory jsou krevsající ploštice z čeledi Reduviidae, tzv. zákeřnice. Nemoc přenášejí trusem.


Rod: Leishmania (ničivky)

Leischmania spp. způsobují onemocnění se dvěma formami: 
  • kožní - vředy, nádorovité změny na kůži
  • viscerální - napadají játra, slezinu, způsobují ascites
Veektorem jsou nejčastěji mouchy z rodu Phlebotomus (tzv. koutule) a rezervoáry toulaví psi.

Kmen: Percolozoa (améboflageláti)

Třída Heterolobosea

Řád: Schizopyrenida

Čeleď: Vahlkampfiidae
Rod: Naegleria
Druh: Naegleria fowleri

Vyskytuje se ve sladkých vodách, nejčastěji v termálních bazénech a pramenech, protože jí vyhovují vysoké teploty. Způsobuje velmi vzácné onemocnění, primární amébovou meningocefalitidu, ovšem bez urgentní léčby 100% smrtelné. Infekce vstupuje do těla přes nosní sliznici.

Žádné komentáře:

Okomentovat