Arterioly, arterie typu muskulárního a elastického, mikroskopická stavba stěny vén

 

1.1.1     Kardiovaskulární systém

Kardiovaskulární systém zahrnuje jak krevní tak mízní řečiště a orgány. Systém krevního oběhu je uzavřený systém cév, ve kterých koluje krev pomocí činnosti srdce.

Cévy můžeme obecně rozdělit na:
·         cévy velkého kalibru (elastického typu)
·         malého nebo středního kalibru (svalového typu)
·         arterioly a venuly
             - prekapiláry a postkapiláry.

Veny velkého kalibru jsou často označovány jako venózní kmen a arterie velkého kalibru mohou být označeny jako arterie elastického typu.
Menší a tenčí veny jsou veny malého nebo středního kalibru. Nejmenšími, nejslabšími a mikroskopicky jednoduššími venuly a postkapiláry v kapilárním řečišti. Protějšky ven malého a středního kalibru jsou arterie malého a středního kalibru tzv. arterie svalového typu neboli muskulární arterie. Ještě menšími arteriemi než jsou muskulární arterie jsou arterioly a dále prekapiláry, které tečou do kapilárního řečiště.

1.1.1     Mikroskopická stavba cév

Cévy se obecně skládají ze tří vrstev:

1.      Tunica intima – je tvořena endotelem a subendoteliálním vazivem (TI)
2.      Tunica media (TM)
3.      Tunica externa = adventitia (TE)

U vén  tunicu externu tvoří podélné svazky vláken a vazivo. Tunicu mediu tvoří svazky cirkulárně uspořádaných hladkosvalových buněk a velké množství kolageního vaziva s elastickými vlákny. Subendotelová vrstva tuniky intimy se vyskytuje jen u cév velkého kalibru.

Tunica externa arterií elastického typu obsahuje otvory, proto se jí říká membrana fenestrata. Tunica media je tvořena buňkami hladké svaloviny leyomyocyty a elastickými membránami, což popisujeme jako průžníkový systém tunicae mediae.

Tunica externa může u některých muskulárních arterií obsahovat membrana elastica externa, což je nepravidelná struktura. Je často nahrazena změtí elastických vláken. Tunica media muskulárních arterií je tvořena hladkou svalovinou s občasným výskytem svazků elastických vláken. Elastické arterie zajišťují kontinuitu krevního toku.
Na rozhraní mezi tunica interna a tunica media se u arterií nachází membrana elastica interna, což je důležitý diagnostický znak. Díky existenci membrana elastica interna a svalových buněk nebo hladké svaloviny v tunica media drží arterie svůj tvar, na rozdíl od vén.


Přednášel Prof., MVDr. F. Tichý, CSc. 
(Histologie a embryologie II) 

Žádné komentáře:

Okomentovat