Vývoj a diferenciace střeva

Jak už bylo řečeno hned na první přednášce, střední střevní kapsa je ve střední části spojena se  žloutkovým váčkem pomocí ductus omphalophlebicus. Tento ductus je základem pro střevo. Na střední střevní kapse se postupně vyvinou tři kličky: flexura duodenalis, flexura duodenojejunalis a hlavní střevní klička, která má vrchol ventrálně.

Z vrcholu (uprostřed) hlavní kličky střední kapsy střevní vede trubice již zmíněného ductus omphalophlebicus. Zbývající části hlavní střevní kličky je pak sestupné raménko (budoucí jejunum a ileum) a vzestupné raménko. Uprostřed vzestupného raménka hlavní kličky střední střevní kapsy se pak vytvoří slepý váček, což je základ intestinum caecum.

Trubice ductus omphalophlebicus je dorzálně zavěšena na pokračujícím mesogastrium dorsale, avšak tomuto úseku říkáme mesentericum dorsale. Mesentericum dorsale můžeme rozdělit podle toho, které části trávicího traktu zavěšuje (mesoduodenum dorsale, mesojejunum dorsale, mesoileum dorsale, mesocolon dorsale). Ventrální část trubice ductus omphalophlebicus je zavěšena na mesogastrium ventrale jen v rozsahu duodena.

Jak rotuje žaludek, rotuje i hlavní střevní klička. Střevo se podél vertikální osy hlavní střevní kličky otáčí tak, že vzestupné raménko směřuje doleva a dopředu a sestupné raménko doprava a dozdu o 180°. Mesogastrium dorsale se zaškrktí a mezi raménky hlavní střevní kličky vzniká mesenteriální deska.

Stále ještě existuje ductus omphalophlebicus. Mesenterium mezi raménky v růstu stagnuje, vyvíjí se pomaleji než základ střeva. Proto dojde k nařasení a vývinu sekundární střevní kličky. Tím pádem vzniká i disproporce růstu mesenteria a střevní kličky. A aby se, jednoduše řečeno, vyvíjející se plod neroztrhl, putují sekundární střevní kličky do extraembryonálnímu coelomu podél ductus omphalophlebicus a vzniká hernia umbilicalis. Tato kýla je však naprosto fyziologická a později se spontánně reponuje zpět, jakmile se srovná objem střevních kliček s objemem břišní dutiny. Takto to funguje u všech  druhů zvířat včetně člověka. Hernia umbylicalis physiologica perzistuje po narození, je to patologický stav, kterému říkáme hernia umbylicalis physiologica persistenc. Pouze u selat je tento stav fyziologický pokud se do odstavu upraví. Selata s hernia umbylicalis physiologica persistenc jsou na trhu daleko levnější. Avšak pokud není ještě takovéto sele po odstavu, je zbytečné tuto kýlu chirurgicky řešit. V 90% případů takto narozených selat se jejich stav samovolně napraví.

Přednášel Prof., MVDr. F. Tichý, CSc. (Histologie a embryologie II)

Žádné komentáře:

Okomentovat