1. Chirurgie obecně

Dělení chirurgie:

 • ·         Obecná chirurgie – se zabývá rozvojem a průběhem nemocí obecně

-          používají se obecné mechanismy uzdravování
 • ·         Speciální chirurgie – řeší konkrétní chirurgické onemocnění určité orgánové soustavy, daného druhu a kategorie zvířete

-          řeší konkrétní chirurgický úkon (tzn. „jak budu operovat“)
-          má různé podoby, např.: RTG (rentgenologie), diagnostika vnitřních onemocnění a traumat, ophtalmologie (nemoci oka), anesteziologie (nauka o místním nebo celkovém znecitlivění a narkóze, uspání, obluzení či hypnóze), ortopedie (vady pohybového aparátu: kosti, klouby, onemocnění páteře, …)
-          pozn. chondrodistrofická plemena = jsou náchylné k vysychání chrupavekk, hlavně na páteři (např. jezevčík, beagle, baset, …)
Rozdělení operací:
 • a)      Léčebné – úkolem je uzdravit zvíře a vrátit ho k původnímu stavu

Ø  odkladné – lze je naplánovat, pacient není přímo ohrožený na životě, např. nádor na mléčné žláze, břišní kýla (pokud obsah kýlního vaku neblokuje  ostatní orgány), ruptura zkříženého vazu u psů, ortopedická onemocnění
Ø  neodkladné – nelze je naplánovat, pacient je přímo ohrožený na životě a odklad nesnese, např. císařský řez, torze žaludku, krvácení (hlavně z tepny a krvácení do velkých tělních dutin), autoúrazy
 • b)      Ekonomické – operujeme zdravé zvíře za cílem zlepšit kvalitu živočišných produktů, zlepšení konverze (využití) živin, zamezení poškození technologií, pro lepší přírůstky, např. kastrace HZ, dekornuace (odrohování), …
 • c)       Kosmetické – např. odstranění bradavic, kupírování ocásků, …
 • d)      Diagnostické – pokud nejsme schopni stanovit diagnózu, můžeme se dovnitř pacienta
 • e)      Plastické – např. transplantace kůže na místa s velkou kožní ztrátou kvůli příliš dlouhému hojení vzniklého defektu (např. při popálení, omrznutí, úrazu elektrickým proudem, poleptáním)
 • f)       Pokusné – používají se hlavně kvůli humánní medicíně
 • g)      Aseptické – je zachován nejvyšší stupeň čistoty, provádí se jen v několika málo zařízeních, protože je zde nutná ventilace vzduchu, místnost je bez oken, funguje zde hygienická smyčka (umytí před vstupem, oblékání se do sterilního, pak až operace)
 • h)      Septické – z operačního prostředí se může do rány dostat etiologický agens způsobující onemocnění (viry, bakterie, …) a rána se následně může zanítit nebo zhnisat


 • ·         Krvavé – používáme ostré nástroje, dochází k (radikálnímu) řezu, teče krev
 • ·         Konzervativní – nekrvavé, paliativní

Žádné komentáře:

Okomentovat