Potraviny a suroviny živočišného původu (PSŽP)


Živočišné produkty
- maso, mléko, vejce, med, ryby, zvěřina

Zákony a předpisy, které platí pro vykonávání dozoru nad potravinami

Základní pojmy:Technologie = soubor operací a postupů, které se užívají při přípravě potravin, cílem je, aby potraviny byly bezpečné
Bezpečné potraviny - zahrnuje zdravotní a hygienickou nezávaznost a také biologickou hodnotu potravin
Zdravotně nezávadná potravina - neobsahuje žádné látky, které by způsobily onemocnění konzumenta, tozn. biologické činitele (mikroorganismy, biotoxiny, viry, priony, parazity), chemické činitele, težké kovy (Pb, Hg, Cd,...), fyzikální činitele (radioaktivní lázky, mechanická znečištění)
Hygienická nezávadnost - tozn. že potravina je vyrobena, připravena přesně podle technologických norem
Biologická hodnota - je dána obsahem jednotlivých živin a dalších látek využitelných pro člověkaPozn.: Barviva E 102, E 104, E 110, , E 122, E 124 a E 129, která se přidávají do potravin mohou mít špatný vliv na děti. Jsou dávány do souvislosti s jejich hyperaktivitou. Solidní potravinářské firmy je nahrazují přírodními barvivy.

Nejdůležitější zákon týkajících se potravin:
Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - 110/1997: vyplývá z něj, že kvalitu potravin u nás garantuje stát a státní dozor nad potravinami vykonávají určité organizace:

1. Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) = zdravotní ústavy a hygienockoepidemiologické stanice
- vykonávají dozor v zařízení hromadného stravování, řeší hromadné onemocnění z potravin

2. Veterinárně-hygienická služba (VHS) - vykonává Veterinárněhygienický dozor (VHD) při:
a) výrobě, skladování, přepravě, dovozu, vývozu PSŽP
b) při prodeji v tržnicích a tržištích a v prodejních úsecích, kde dochází k úpravě těchto potravin

3. Státní zěmědělská a potravinářská inspekce (SZPI) - vykonává dozor při výrobě, zpracování, skladování, přepravě, dovozu, vývozu PSŽP a rostlinného původu a tabákové výrobky

4. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUS) - vykonává dozor nad klasifikací jatečných zvířat
(klasifikací se myslí zařazení do tříd jakosti)

5. Česká obchodní inspekce (ČOI)
Mezinárodní světové organizace
WHO = Světová zdravotnická organizace
- založena roku 1948 v Ženevě
- zlepšuje zdravotní stav obyvatelstva Země, má za úkol dosahovat maximální úrovně zdraví jednotlivých národů

FAO = Mezinárodní agentura pro výživu a zemědělství
- založena roku 945 v Římě
- zvyšuje úroveň výživy a zlepšuje životní úroveň obecně, především u venkovského obyvatelstva v rozvojových zemích

VHD (Veterinárn-hygienický dozor)

a) Preventivní - vyjadřuje se už k projektům nových potravinářských závodů a k jejich umístění, projektuje novou dokumentaci podniků, vyjadřuje se také při zavádění nových technologií, při změně sortimentu
b) Běžný- soustavný, namátkový a cílený, kontrolování a dodržování veškerých norem během výroby nebo prodeje apod.
dělíme jej na:

  • Soustavný - celý proces výroby fyzicky kontroluje nepřetržitě pracovník SVS (na jatkách, mlékárnách, ...)
  • Namátkový - mmj. v prodejnách
  • Cílený - provádí se při zjištění konkrétních závad

Žádné komentáře:

Okomentovat