Narkóza

Narkóza je dočasný, reversibilní stav, který je charakteristický dočasnou úplnou nebo neúplnou ztrátou vědomí, povrchových, šlachových a svalových reflexů, je to výrazný stupeň analgezie (=nevnímavost bolesti) při zachování základních vegetativních funkcí (např. dýchání, činnost , tvorba moči...)


Stádia narkózy:
1.       Usínání = analgetické - je časově vymezeno od počátku podání narkotika do ztráty vědomí, je velmi krátké
2.       Obluzení = excitační - od ztráty vědomí po nástup automatického dýchání, zvíře je velice vnímavé na sluchové a světlné podněty (pozor při podání Thiopentalu může nastat apnoická pauza, která by může trvat max 1 min)
3.       Toleranční = chirurgické anestezie - od nástupu automatického dýchání až po zástavu vitálních funkcí z důvodu předávkování
a) Povrchová narkóza - dýchání je hluboké a pravidelné, reflexy a svalový tonus jsou zachovány
b) Hlubší narkóza - dýchání je stále hluboké a pravidelné, mizí svalový tonus a reflexy začínají vyhasínat
c) Hluboká narkóza - dýchání je povrchové, ale dostačující, vymizely reflexy a svalový tonus chybí -- toto je optimální pro vykonávání chirurgických zákroků
d) Nemá název - volně přechází do 4. stádia
Zástava vegetativních funkcí - až smrt

Reflexy
Jejich pořadí při ustupování v narkóze:
Jako první vyhasne reflex víčkový (= palpebrální) - zjistíme to tak, že prstem poklepeme zvířeti na vnitřní stranu koutku pod okem, zvíře nereaguje.
Jako druhý vyhasne rohovkový (= korneální) reflex - zjistíme to tak, že zvířeti prstem poklepeme přímo na bulbus (na oční kouli) konkrétně na rohovku a zvíře nemrkne.
Jako třetí vyhasne reflex zornice - zjistíme to tak, že zvířeti do oka posvítíme, nastane mírná mióza (= ztažení zornice).
Známe ještě jiné reflexy jako je třeba patelární (= čéžkový) nebo Achillovy šlachy, ale ty se používají spíše u lidí.. U zvířat můžeme ještě využít např. análního reflexu - zvíře v hluboké narkóze by nemělo reagovat stažením konečníkové sliznice, pokud ji např. pinzetou štípneme.Látky používané při celkové anesteziologii
  1.       Sedativa (= ataraktika, neuroleptika)
  2.       Analgetika
  3.      Hypnotika
  4.      Narkotika
  5.       Parasympatikolytika
  6.        Myorelaxantia


Sedativa
Jsou to látky, které mají tlumivý účinek na CNS a výrazně ovlivňují vegetativní funkce, využívají se hlavně ke zklidnění zvířat před trandportem, při provádění nebolestivých zákroků (např. rentgenování, cévkování, vyholení srsti...)
Další využití: k zesílení účinku analgetik, hypnotik anebo narkotik

Dávkování: Domitor, cepetor - (roztok) 0,02 ml/kg intravenózně, 0,04 ml/kg intramuskulárně pro psy i kočky. Medetonidin má jako jediné sedativum účinek také analgetický.
Antidotem (tj. látka, která vyruší účinky) těchto dvou sedativ je Antisedan - ten se dá aplikovat na sedativa ve stejném množství jako sedativum u malých zvířat, u velkých je to 4-5x více než sedativa.

Analgetika
Jsou to takové látky, které potlačují pocit vnímání bolesti (někdy se tomu říká hypoalgezie) nebo navozují stav úplného nevnímání bolesti (analgezie)
Kombinace sedativa a analgetika = atar-alegezie (někdy také neurolept-analgezie nebo ataralgezie), tento stav je charakteristický zklidněním zvířete a potlačením až vymizením vnímání bolesti.
Provádí se u 80% chirurgických zákroků na zvířatech.

Pozn.: Butomidor je analgetikum jak pro velká tak pro malá zvířata

Hypnotika
Dříve se používal u koní chloralhydrát a u malých zvířat Hypnodil (s účinnou látkou Metomidát), ale dnes už se takřka nepoužívá

Narkotika
Vyvolávají stav narkózy, dělíme je na:

a) INHALAČNÍ
- pacient vdechuje rajský plyn (oxid dusný) nebo páry odpařené tekutiny = éter pro narkózy nebo Halotan (účinná látka je asecotan)

b) NEINHALAČNÍ
- ty mohou být barbiturátová nebo nebarbiturátová
- mezi barbiturátová patří: Thiopetal (název léku i účinná látka) = ultrakrátce působící narkotikum (působí max 20-30min), které se užívá pro prasata
Pentobarbital = délepůsobící narkotiku (asi do 1 hod), nejlépe se vstřebává intravenózně (když nemůžeme jej nemůžeme aplikovat přímo do žíly, tak do dutiny břišní).
- mezi nebarbiturátová patří: Propofol 1% (= thiopentan) nebo Diprivan, obojí obsahuje účinnou látku Propofol, což je jemné narkotikum, kterým se dobře řídí narkóza, dá se prolongovat (= prodloužit).

Parasympatikolytika
- tlumí negativní účinky sedativ, analgetik, narkotik i hypnotik na organismus
- působí na úrovni nervu vagu (bloudivého nervu), tlumí jeho účinek
- POZN.: Negativní účinky nervu vagu jsou:
a) snižování srdeční frekvence, může srdce až zastavit
b) nervus sympaticus stahuje hrtan, způsobuje křeče, zvyšuje slinění (je způsobené zvýšenou bronchyální sekrecí hlenu a slin) -> zvíře se může v narkóze udusit

- základním parasympatikolytikem je Atropin - užívá se k premedikaci, dávka u malých zvířat je 0, 05 mg/kg, u koní 1 mg/100 kg.

Myorelaxantia
Jsou to látky, které uvolňují svalový tonus a podle místa působení je rozdělujeme na periferní (působí v místě nervu svalové ploténky) a centrální (v místě CNS).
Mezi periferní myorelaxantia patří Sukcinilcholinjodid - jeho dávkování je 0,02 mg/kg (u 500kg koně užijeme dávku 100mg, to způsobí jeho medikamentózní položení) a mezi centrální parasympatikolytika patří Quajacuran (někdy se píše jako Gvajacuran)
Kdo chce vědět víc, může se podívat na stránky našeho pana doktora Popelky, který nás učil Chirurgii a ortopedii zvířat.

Žádné komentáře:

Okomentovat