Narkotizační protokoly

Pes
Na ataralgezii (která je hojně využívaná) používáme účinné látky:
  • Xylazin + Ketamin (přípravek Narkamon 5% - 0,1-0,2ml/kg, nebo Narketan 10% - 0,005-0,1ml/kg) - obojí se aplikuje do svalu, délka narkózy se dá prodloužit (použijeme 1/3 výchozí dávky ketaminu) i opakovaně
  • Medetiomidin (v přípravku Domitor, nebo Cepetor) + Ketamin (Narkamon 5%, nebo Narketan 10%) - pro aplikaci intravenózně jsou minimální dávky (0,02ml/kg), pro aplikaci do svalu jsou maximální dávky (0,04ml/kg)

POZOR!!! Zároveň s těmito látkami neaplikujeme Antisedan!

Pro narkózu použijeme:
Medetonidin (0,02ml/kg intravenózně, 0,04ml/kg do svalu) po nástupu sedace + Propofol (intravenózně 0,15ml/kg) jednorázově nebo do účinku (intravenózně 0,1ml/kg)
- dá se prolongovat až na 3 hod


Kočka
Na ataralgezii užíváme:
  • Xylazin (0,05ml/kg) + Ketamin (Narkamon 5% - 0,1-0,2ml/kg, nebo Narketan 10% - 0,05-0,1ml/kg)
  • Medetomidin (0,04ml(kg intravenózně) + Ketamin (Narkamon 5% - 0,1-0,2ml/kg, nebo Narketan 10% - 0,05-0,1ml/kg)

Na narkózu použijeme:
Medetomidin (viz výše) + Propofol (do účinku medetomidinu aplikujeme 0,15ml/kg a dávkou 0,1 přispáváme)

Prase
Pro narkózu použijeme:
  • Thiopental - je v balení 1g nebo 0,5g, do 1g napíchneme 9ml roztoku NaCl a vznikne mi 10ml roztoku thiopentalu, toto je typická narkóza jak pro prasata, tak pro lidi

Prase, které váží do 50 kg - užijeme 20mg/kg
Prase, které má nad 50kg - užijeme 15mg/kg - to kvůli pomalejšímu metabolismu
Aplikujeme 1/3 ( = 3-4ml) intravenózně, po naskočení dýchání (viz stádia narkózy) pak 1ml/min (přispíme jej tak na dalších 6 min).
Př.: Na 120 kg prase použijeme dávku 15ml/kg. Celková dávka je tedy 1 800mg, naředím 2g do 20ml stříkačky. Jednotřetinová dávka = 6ml (= 600g) se dá použít na přispání, prase nám pak dospává 20 minut.
Na 90 kilové prase použijeme dávku 15mg/kgy. Celková dávka je tedy (15 x 90 =) 1350mg. Naředím tedy 1,5mg thiopentalu. Jedna třetina dávky je (4 x 5ml =) 400 - 500ml, tou můžeme prase ještě přispat na 8 minut.

Kráva
Ataraxie s kombinací s lokální anestezií:
  • Atropin (1g/kg)

Zákoky prováděné na stojícím zvířeti (lehká sedace) - aplikace do množství 0,5ml 2% xylazinu/100kg je na zklidnění, k tomu použijeme centrální paravertebrální anestezii. Hodí se i infiltrační anestezie v místě řezu.
Zákroky na ležícím zvířeti (hluboká sedace) - aplikace 1,5ml 2% xylazinu/100kg + vysoký epidurál +infiltrace v místě řezu

Kůň
V terénu koně nepovalujeme, běžné šití (víček, hran kastrace) lze provádět na stojícím zvířeti.
Ataralgezie
  • Sedazine 10% (2ml) X Torbugesic 10% (1,5ml intravenózně) uspí koně cca na 40-50min a provádí se u zákroků na stojícím zvířeti.

Při kastraci hřebce aplikujeme ještě 2x infiltračně až k semennému provazci 25ml 1% Prokainu.
  • Domosedan (0,1-0,2ml/100kg, to je stejné jako 10% medetomidin) X Torbugesic 10% (1,5ml intravenózně) nebo Narketan (2ml/100kg intravenézně) a provádí se na stojícím zvířeti.
  • Atropin (1ml/100kg) X Diazepam (1ml) X Xylazin (5ml dvouprocentního/100kg nebo 1ml sedazinu/100kg) X Ketamin (Narkamon 5% -> 5ml/100kg nebo Narketan 10% -> 2ml/100kg). Provádí se na ležícím zvířeti. Dospáváme směsí Xylazinu a Ketaminu v poměru 1:1 v 5ml dávce pro zvíře.
Pozn.: Teoretické hodiny, III. ročník, pod vedením MVDr. Ivana Popelky

Žádné komentáře:

Okomentovat