Celkové komplikace při hojení fraktur

Kratičký článek o komplikacích při hojení fraktur, dnes se s nimi totiž už úplně rozloučíme a příště vyrazíme zas o kousek dál.

Infekce
Je to nejčastější komplikace v hojení otevřených zlomenin, po operaci zlomeniny. Léčí se antibiotiky s afinitou ke kostem po dobu 3-4 týdnů

Celkové komplikace fraktur a hojení fraktur

1.1.1       Celkové komplikace fraktur


  • Embolie: embolus vzniká většinou z tukové dřeně a dostane se do žíly, která jej přenáší dokud svou cestu neucpe. Embolus hrozí hlavně u zlomenin dlouhých kostí. Embolie centrální nervové soustavy se lidově nazývá mrtvice.
  • Emfyzém (podkožní): vzniká při uzavřených zlomeninách žeber, kdy žebro propíchne pohrudnici a vznikne tak komunikace hrudní dutiny s vnějším prostředím.
  • Traumatický pneumothorax: je to nahromaděný vzduch v pleurální dutině,  fyziologický podtlak se tak v ní vyrovná s tlakem okolního prostředí a zamezí plicím ve své funkci. Příčinou je právě zlomené žebro, které propíchne pohrudnici a zároveň vzniká komunikace s vnějším prostředím.

Skrytá poranění - Fraktura

Zlomenina je porušení souvislosti, celistvosti tvrdých tkání jako jsou kosti, rohy, zuby, … Může být buď částečná nebo úplná. Příčinami zlomeniny jsou např. úrazy, patologické procesy na kostech (osteomalacie, osteosarkom, TBC kostí u drůbeže, osteoporóza, …).

Nekrotické procesy a skrytá poranění

Nekrotické procesy a skrytá poranění

Mezi nekrotické procesy patři především nekróza (odúmrť tkáně), gangréna (sněť), dekubitus (proleženina), conbustio (popálenina), congelatio (omrzlina).
Pokud jde o skrytá poranění, jedná se většinou o hematom (krevní výron), combotio (otřes), contusio (zhmoždění), distorsio (podvrtnutí), luxatio (vykloubení), ruptura (roztržení, prasknutí), fractura (zlomenina)