Skrytá poranění - Fraktura

Zlomenina je porušení souvislosti, celistvosti tvrdých tkání jako jsou kosti, rohy, zuby, … Může být buď částečná nebo úplná. Příčinami zlomeniny jsou např. úrazy, patologické procesy na kostech (osteomalacie, osteosarkom, TBC kostí u drůbeže, osteoporóza, …).

1.1.1       Klasifikace zlomenin:

1.       Z hlediska působení síly:
a)      Přímé (fractura directa) – kost se zlomí v tom místě, kde síla působí
b)      Nepřímé (fractura indirecta) – kost se zlomí v jiném místě, než na ní působí síla
c)       Flexní – kost se ohýbá a zlomí se někde uprostřed
d)      Torzní – kost se otočí o určitý úhel, je to nejčastější zlomenina na holeni při lyžování
e)      Kompresní – nejčastěji když na kost působí dvě protisměrné síly, kost se zlomí a úlomky stlačí do sebe
2.       Podle stupně rozsahu:
a)      Úplná zlomenina (fractura completa)
b)      Neúplná zlomenina (fractura incompleta) – na úrovni popraskané okostice (zhmoždění kosti), nalomeniny (kost je porušena do určité hloubky, ale ne přes všechny tři vrstvy na jedné straně, kost stále tvoří celek), pukliny (kost je narušená přes všechny tři vrstvy na jedné straně, ale kost stále tvoří celek), ulomeniny (ulomený výběžek na kosti, kdy kost stále ještě zachovává funkci, např. ulomení velkého chochlíku na stehenní kosti)
3.       Podle vztahu k povrchu těla:
a)      Uzavřená
b)      Otevřená  – pozor na infekci, osteomyelitis (zánět kostní dřeně) a panostitis (zánět celé kosti)
4.       Podle počtu lomů: jednolomné, vícelomné, roztříštěné
5.       Podle stupně postižení okolních tkání:
a)      Jednoduchá (fractura simplex) – okolní tkáně nepatrně postiženy
b)      Složitá (fractura complicata) – okolní tkáně jsou výrazně postižené
6.       Podle průběhu lomu:
a)      Příčná (fractura transversa) – průběh lomu jde kolmo k podélné ose kosti
b)      Podélná (fractura longitudinalis) - průběh lomu jde kolmo k příčné ose kosti, může do kloubních ploch zasahovat (1, fractura longitudinalis intraarticularis) a nemusí (2, fractura longitudinalis non intraarticularis)
c)       Šikmá (fractura obliqua) – průběh lomu svírá s kostí ostrý úhel, má ostré konce a ty mají tendenci se vlastní silou po sobě posunovat, mají tedy výraznou tendenci k dislokaci
d)      Spirálovitá (fractura spiralis) – průběh lomu má šroubovitý charakter
e)      Nepravidelná – nedá se k žádné přirovnat, atypická


7.       Podle vzájemného postavení kostních pahýlů:
a)      Nedislokovaná zlomenina
b)      Dislokovaná zlomenina
o   Dislokace v úhlu – lomové plochy na sebe nemusí doléhat, podélná plocha svírá určitý úhel
o   Dislokace stranou – zlomové plochy na sebe vůbec nepřiléhají, nejsou v kontaktu
o   Dislokace stranou s kontrakcí – vzniká působením vlastních svalů, které se smrští
o   Dislokace s oddálením
o   Dislokace otočením okolo podélné osy

Příznaky zlomenin
Příznaky zlomenin jsou velmi rozdílné a odvislé od toho, která část těla, která kost a v jaké krajině byla zlomena a jak moc byly postiženy okolní tkáně.
a)      Místní příznaky – bolestivost, porucha funkce, neobvyklá pohyblivost, zduření, otok, krepitace (může chybět v případě dislokace nebo pokud se mezi kostěné pahýly nasune nějaká tkáň (většinou sval), krvácení nemusí být viditelné (hlavně u uzavřených zlomeninách)
b)      Celkové příznaky – komplikace fraktury – traumatický a hemoragický šok, traumatická horečka, tuková embolie, podkožní emfizém až pneumothorax…

1 komentář:

  1. Děkuju za fajn počtení. Kdyby jen takových bylo více.


    Take a look at my page; Rakouské lyžování (http://www.lyzovani-rakousko.wz.cz)

    OdpovědětVymazat