Nekrotické procesy a skrytá poranění

Nekrotické procesy a skrytá poranění

Mezi nekrotické procesy patři především nekróza (odúmrť tkáně), gangréna (sněť), dekubitus (proleženina), conbustio (popálenina), congelatio (omrzlina).
Pokud jde o skrytá poranění, jedná se většinou o hematom (krevní výron), combotio (otřes), contusio (zhmoždění), distorsio (podvrtnutí), luxatio (vykloubení), ruptura (roztržení, prasknutí), fractura (zlomenina)

·         Nekróza
Nekrózou se míní místní odúmrť tkáně nebo orgánu z důvodu přerušení přívodu krve nebo traumatizací. Nekrózu léčíme jako ránu. Nekrotický absces můžeme vidět u potkana na obrázku níže:

Vývoj nekrózy:
1.       Anemie (nedostatek krve)
2.       Ischemie (dlouhodobý nedostatek krve)
3.       Snížená teplota kůže
4.       Nekrotizace kůže (začíná černat)
5.       Výrazná demarkace (výrazné odlišení tkáně zdravé od nekrotické)
6.       Sekvestrace (odloučení nekrotické tkáně)
7.       Vznik rány

·         Gangréna
Gangréna se vyvíjí z nekrotizované tkáně kdy vlivem vnitřních vlivů v této tkáni dochází k postupným změnám, které jsou způsobeny buď ztrátou tekutiny (vyschnutím nekrotické tkáně, gangrena sica  - suchá sněť, mumifikace) nebo invazí bakterií  (gangrena humida – vlhká sněť, pravá sněť)

·         Dekubitus
Vznik dekubitu je obecně spojen s jakýmkoliv onemocněním, které se projevuje ulehnutím zvířete a predisponuje mu výživový stav zvířete (otylí jedinci se položí později). Dekubitus vzniká v místech, kde pod kůží je těsně uložena kost – spánkový oblouk, jařmový oblouk, karpus, ramenní kloub, žebra, loket, sedací hrbol, kyčelní hrbol, tarzální kloub, …

·         Hematom
Pokud se krev dostane mimo své cévní řečiště (do tkán, do dutin, do orgánu, …), vzniká hematom. Podle toho, kam krev vyteče, můžeme rozdělit hematomy následovně:
1.       Subkutánní – podkožní, modřina
2.       Subkapsulární - pod pouzdro parenchymatického orgánu
3.       Intramuskulární - do svalového bříška
4.       Intermuskulární – mezi svalová bříška
5.       Subperiostální – pod okostici
6.       Subdurální – pod (tvrdou) plenu mozkovou
Hematom vzniká hlavně po traumatu, po nesprávně provedené injekci nebo odběru krve, jako pooperační komplikace při nesprávně nebo nedostatečně stavěném krvácení. Vzniká náhle, s minimální bolestivostí, není krvený a často se z něj stává absces. Od abscesu hematom odlišujeme punkcí, vyteče buď krev a nebo sérum (u těch starších).

Terapie hematomu:
Ze všeho nejdříve zamezíme krvácení a urychlíme vznik trombu, nejčastěji za pomocí tlakového obvazu a po první tři dny podáváme studené obklady, následující dny pak obklady teplé, kdy můžeme zároveň použít medikamenty způsobující překrvení (mentol, kafr).

·         Komoce
Otřes vzniká náhle působením tupé síly např. při pádu, autoúrazu, úderu tupým předmětem, … Projevuje se nejčastěji poškozením funkce bez průkazných makro či mikroskopických a patoanatomických změn.

·         Kontuze
Příčiny kontuze jsou stjené jako příčiny u komoce, projevuje se poruchou funkce a průkaznými patoanatomickými změnami ve tkáni.

·         Distorze
Distorze vznikají jako patoanatomické změny na měkkých částech kloubů, které vznikly přechodným, krátkodobým a abnormálním oddálením kloubních ploch od sebe.

·         Luxace
Luxace vzniká posunutím kloubních ploch od sebe, tento posun může být trvalý částečný (subluxace) nebo trvalý úplný (luxace). Na RTG snímku je vidět luxace hlezenního kloubu.


·         Ruptura
Ruptura je porušení celistvosti, souvislosti měkkých tkání a orgánů, na které působí síla taková, kterou nejsou schopné tyto tkáně a orgány vstřebat.

·         Fraktura
Frakturu si blíže rozvedeme v následujícím článku.

Žádné komentáře:

Okomentovat