Avian toxicity tests

Úvodní přednáška

Poznámky k vybraným pojmům:
abundace = početnost
kompetice = soutěžení mezi organismy
cenóza = společenstvo
environmentalismus = "Deep ecology" - vliv člověka na životní prostředí planety
krajina = reliéf zemského povrchu, střídají se v ní různé ekosystémy.
společenstvo = soubor druhů žijících na jednom území ve stejném čase
populace = soubor jedinců téhož druhu

Zkoumání použitých povolených velkoplošných rodenticidů

Pozn. k prezentaci (není vidět na webu):
Bažant obecný (samec): otrava fosfidem zinku (páchne po česneku) - dilatace předsíní, hydroperikard, výrazné překrvení jater, překrvení a stáze krve v plicích, krváceniny na slezině


Stutox (fosfid zinku)
Atraktivita stutoxových granulí pro ptáky:
zelené granule: 18,2%
černé : 25,1%
modré: 18,5%
červené (barva připomíná ovoce, žížaly, krev, ...): 32,8%


Průzkum probíhal tak, že se do chovné stanice bažantů nasypaly do misek výše uvedené škály barev granulí s placebem o stejné hmotnosti. Po určité době se zbytky granulí zvážily a určily se úbytky. Nejvíce granulí pozřeli kohouti (jsou odvážnější a zkoumavější než slepice, ty jsou spíše konzervativní).


LD50= 1granule (= 9mg/kg)
Lamirát Micro (bromadiolon)
Má antikoagulační vlastnosti (rodenticid II. generace).
Ptáci nejsou vůči němu citliví.

Pozn.: Autorem přednášky, ze které jsou informace čerpány je pan Doc. MVDr. J. Pikula, Ph. D.

Žádné komentáře:

Okomentovat