Dusíkaté látky - bílkovinné

 Dusíkaté látky bílkovinné

Dusíkaté látky bílkovinné jsou tvořeny aminokyselinami a vyznačují se typickou skupinou –NH2. Můžeme je rozdělit v podstatě na dvě základní skupiny:
a)      Proteiny – ty jsou složené pouze z aminokyselin.
b)     Proteidy – ty jsou složeny s aminokyselin a mají i nebílkovinnou část.


Známe 20 proteinogenních (bílkovinotvorných) aminokyselin.
Aminokyseliny můžeme rozdělit do dvou velkých skupin:
a)      Postradatelné – organismus si je umí sám vytvořit (např. glycin, prolin, cystein, alanin, serin, …)
b)      Esenciální – organismus je musí dostávat v potravě. Většinou je jich deset, ale u zvířat se mohou lišit.
Lyzin (je ho velmi málo v obilí), methionin, fenilalanin, triptofan, histidin, leucin, izoleucin, treonin, valin, arginin.
c)      Podmíněně postradatelné – za určitých podmínek je organismus schopen je sám vytvořit. Patří sem na příklad arginin a při nedostatku methioninu také cystein (jak u kterého zvířete).


Kvalitu bílkovin srovnáváme se slepičím vejcem. V tomto případě máme bílkoviny:
a)      Plnohodnotné – mají stejný poměr aminokyselin jako slepičí vejce. Většinou jsou to bílkoviny živočišné někdy i mikrobiální či bakteriální (kvasnice). Jejich plnohodnotnost se vyjadřuje v % (slepičí vejce má 100%).
b)      Neplnohodnotné – nemají stejný poměr aminokyselin jako slepičí vejce.
Kvalitu bílkovin můžeme zlepšit v zásadě dvěma způsoby.  Buď smícháme několik různých bílkovin a nebo přidáme syntetickou bílkovinu.

Aminokyseliny, které jsou v organismu přítomny v nedostačujícím množství se nazývají  limitující aminokyseliny. Názorně si toto lze představit pomocí tzv. Liebigova suduPředstavme si sud, který je složen z latěk – aminokyselin. Pokud má organismus k průběhu syntetických procesů přiměřený dostatek všech bílkovin, je tento sud neporušený. Pokud tomu tak není, některá z příček je „ulomená“. Pokud do takového sudu nalijeme vodu, vyteče nám mezerou limitující aminokyseliny ven i přesto, že ostatních aminokyselin máme dostatek.

 Význam dusíkatých látek:

1.      Základní stavební složka
2.      Zdroj energie
3.      Součást regulačních látek (enzymy, hormony) a syntetických procesů

Žádné komentáře:

Okomentovat