Stanovení jednotlivých složek v krmivu

Sušina

Sušina je zbytek po vysušení krmiva. Stanovuje se vysušením při 105°C do konstantní hmotnosti a nebo zkrácenou metodou – při 130°C po dobu 40 minut. Krmivo s velkým množstvím sušiny se tolik nekazí, protože je koncentrované. Stačí ho tedy menší objem pro stejnou energetickou hodnotu než u krmiva s malým množstvím sušiny. Pro lepší porovnání sušiny u krmiv se procentuelně přepočítávají na tzv. absolutní sušinu, ta je 100%.
Krmiva s velkým množstvím sušiny: obiloviny, sláma, chleba, sušené maso, corn flakes, jáhly, sádlo, olej med, pohanka… Krmivo s velkým množstvím sušiny nemusí být nutně v pevném stavu.

 Popeloviny

Popeloviny jsou zbytkem po vyžíhání krmiva při 550°C do konstantní hmotnosti.
Příklady popelovin v krmivu: sůl, solný liz, živočišné uhlí, minerální doplňková krmiva (plastin, roboran, konvick, …)

 Dusíkaté látky

Dusíkaté látky se v krmivech nestanovují přímo, ale nejdřív se zjistí množství dusíku chemicky pomocí mineralizační soupravy tzv. Kjeldahlovou metodou. Množství bílkovin v krmivu pak vypočítáme podle vzorce NL=N·6,25; kdy vycházíme z koncentrace dusíku v bílkovině.
Látky bohaté na dusíkaté látky: močovina, vejce, luštěniny, mléko, tvaroh, sýry, sója, jetel, vojtěška, čočka, hrách, rybí moučka, mouční červi, žížaly, pyl, …

Tuky

Tuky jsou ta část krmiva, která se vyextrahuje éterem (nebo organickým rozpouštědlem) v extrakční soupravě. Patří sem i látky v tucích rozpuštěné (např. lipofilní vitaminy).

Vláknina

Vláknina je ta část krmiva, která se nerozloží v kyselině, v zásadě a v organickém rozpouštědle přesně v tomto pořadí - napodobujeme proces trávení. Tedy to, co se nestráví, považujeme za vlákninu. Vlákninu pak podle rozpustnosti rozdělujeme na rozpustnou a nerozpustnou.
Krmné složky s velkým množstvím vlákniny: zelenina, jablko, psylium, řepa, brambor, (piliny!), …
Vlákninu neobsahuje např. maso, masokostní moučka, mléko, sýry, tvaroh.

 Bezdusíkaté látky výtažkové

Bezdusíkaté látky výtažkové (cukry a škrob) se stanovují výpočtem:

SUŠINA – (MINERÁLNÍ LÁTKY + DUSÍKATÉ LÁTKY + TUK + VLÁKNINA)


Krmiva s velkým množstvím BNLV: šrot (hlavně kukuřičný, pšeničný), ovesné vločky, pečivo, rýže, těstoviny, granule z obilovin.

Žádné komentáře:

Okomentovat