Vznik replikativního ribozymového hypercyklu - replikátoru

Prebiotické podmínky

V prebiotických podmínkách vznikala tzv. kondenzační činidla a první jednoduché organické látky. Jejich kondenzací vznikly AK. Mezi AK vznikly peptidové vazby a proto se mohly začít tvořit první proteiny a NK.

Codex alimentarius

Deset zlatých pravidel k zabezpečení nezávadnosti potravin především  při přípravě stravy v domácnostech:


1.     Vybírat a nakupovat potraviny zdravotně nezávadné
2.       Dbát na dokonalé provaření potravin: 70° po dobu 10 min – bezpečná kombinace, běžně platná
                                                             - 80° po 20 min – podle EU, doporučuje se
3.       Konzumace stravy ihned po uvaření
4.       Uvařenou stravu můžeš po určitou dobu uchovávat v ledničce
5.       Důkladně ohřívej 1x uvařené potraviny
6.       Zabraň styku syrové potraviny s už uvařenou
7.       Umývej si ruce před začátkem přípravy a při jakémkoli přerušení kuchyňské práce
8.       Udržuj kuchyňské zařízení v dokonalé čistotě
9.       Ochraň potraviny před hmyzem, hlodavci a jinými zvířaty
10.   Při přípravě potravin používej kvalitní pitnou vodu, pokud není kvalitní, převař ji

Potraviny a suroviny živočišného původu (PSŽP)


Živočišné produkty
- maso, mléko, vejce, med, ryby, zvěřina

Zákony a předpisy, které platí pro vykonávání dozoru nad potravinami

Základní pojmy:Technologie = soubor operací a postupů, které se užívají při přípravě potravin, cílem je, aby potraviny byly bezpečné
Bezpečné potraviny - zahrnuje zdravotní a hygienickou nezávaznost a také biologickou hodnotu potravin
Zdravotně nezávadná potravina - neobsahuje žádné látky, které by způsobily onemocnění konzumenta, tozn. biologické činitele (mikroorganismy, biotoxiny, viry, priony, parazity), chemické činitele, težké kovy (Pb, Hg, Cd,...), fyzikální činitele (radioaktivní lázky, mechanická znečištění)
Hygienická nezávadnost - tozn. že potravina je vyrobena, připravena přesně podle technologických norem
Biologická hodnota - je dána obsahem jednotlivých živin a dalších látek využitelných pro člověka

1. Chirurgie obecně

Dělení chirurgie:

2. Trávicí ústrojí

Trávicí ústrojí zvířat

Poznámky:
* Carnivora (masožravci), nepřežvýkaví X Ruminantia (přežvýkavci) => Car mají výrazně kratší tenké střevo (intestinum tenue) a mají menší slepé střevo (intestinum caecum) než Ru
* pokud Eq (Equus Caballus = kůň) zvrací, má rupturu žaludku, normálně koně nemohou zvracet, poněvadž mají ústí žaludku zúžené