Malá zoologická XV.

Malý zázrak, co jsme mohli spatřit až po deseti letech.


O desetileté samičce Eklektuse jsem psala v předchozím článku. A dnes máme spolu za sebou jedno obrovské vítězství. Ája se naučila nám důvěřovat a začala chodit na ruku! Během necelých pěti hodin po dvou týdnech, co ji převezli k nám.

Malá zoologická XIV

Papoušek co nemá imbus a užovce hoří hlava.

Prostě vítejte u nás!
Čas letí, Aru Áju jsme prodali do dobrých rukou. Už se chlapec pořádně proletěl a prý je to největší miláček v rodině. Jo a vůbec neklove. Zvířata se u nás docela dobře točí a tak tu mám pro vás další fotečky.

1. přednáška - Voda
Celou přednášku najdete v pdf na cit.vfu.cz/biochemie. Já jen dodám, co v prezentaci chybí, co je "navíc" nebo to, čím se dá lépe prezentace pochopit.

Co v prezentaci není aneb Kittanya dopindává

3. den


Terénní exkurze

Už hned v sedm ráno (jako obvykle) jsme měli nástup do dalšího dne. Tento den je poslední. Čím dál více prší, voda se čím dál více zvedá, potůčky a říčky čím dál více hrozí. Ani není taková zima, ale počasí je takové chlupaté.
Bylo nám řečeno hned na začátku exkurze, že výšlap se jde za každého počasí, jen kdyby z nebe snad padaly mrtvoly, tak by se tedy jakože nešlo. Dneska nám pan docent K. prozradil, že se nikdy nestalo, že by se na terénní exkurzi nešlo. To nás obrovsky "potěšilo".

2. den

Sběr pastí

No ono to s tím lapáním hlodavců do pastiček nebylo tak žhavé. Ze sta pastí byly jen 3 úspěšné (za dnešek). I já jsem byla v lovu na myšičky úspěšná. Lapila jsem myšici, ale jakou, to si řekneme až na "klinice". Když se přede mnou hystericky ozvalo:

"Jéééé, já tu mám myš!!!! Proč já????" , tak už všichni věděli, že i Martina je úspěšným lovcem.

V první skupině nechytli nic a ve třetí jen jednu.
Na klinice jsme si povídali o tom, jak rozlišit hlodavce od hmyzožravců. Jak rozlišit hlodavce od sebe navzájem a nakonec jsme si podle klíče zjistili různé v pastičkách chycené úlovky. Většinou se chytly myšice a hraboši.

1. den

Příjezd

Tak je to tady. Akce univerzity, na kterou jsem se těšila a kterou nám kazilo jen počasí. Každoročně studenti prvních ročníků vyjíždějí na Vysokoškolský zemědělský statek VFU Brno v Novém Jičíně. Letos je to úplně stejné snad jen s malým detailem. Loni vyplavila velká voda jednu z budov sloužících k ubytování studentů. Ne že by to byla nějaká škoda pro studenty - klepali v ní kosu a celkově byla škaredá, ale část z nich se musela ubytovat na nově zrekonstruované ubytovně v nedalekých Bartošovicích. Akorát nechápu, proč tam nenacpali celou skupinu, ale jen ty, co se nevlezli nikam do pokojů v "Účelovce" nebo "Malé škole". Takhle byli chudáčci odříznutí a každé ráno museli vstávat o čtvrt hodiny dřív, aby stihli mikrobus a dojeli tak v sedm ráno k "Účelovce".
I když, člověk si nevybral. V Novém Jičíně sice topili o sto šest, ale netekla jim teplá voda. V Bartošovicích sice netopili vůbec, ale na druhou stranu tekla horká voda (za tři minuty se dala v koupelničce vytvořit erární sauna).
Ale stejně odstrčení chudáčci v Bartošovicích sušili mokré věci na fajrujícím topení na "Účelovce".
Jediné mínus jsme měli jen v tom, že jsme tam nebyli s ostatními spolužáky, ale na druhou stranu to mělo i své výhody. Mikrobus nás totiž mohl odvézt na ubytovnu teprve ve 22:45, což byl velice pádný důvod se do té doby zdržovat v hospodě Bowling :-D

Z dětských vzpomínek


Nám odjakživa nosil dárečky Ježíšek a nikdo jiný. Vždycky jsme mu psali na Mikuláše lístečky s přáním a pečlivě zatížili na okno, aby Ježíškovi neuletěly. U nás nám Ježíšek aji zdobil stromeček, aby nám pod něj mohl schovat dárečky. Ale babičce už prý ne. babička s dědečkem už byli staří a těm Ježíšek přece dárky už nenosí. A tak, abychom na Štědrý večer nevyplašili Ježíška, chodili jsme s bráškou zdobit stromeček babičce a dědečkovi. Škoda, že v tej době neexistovaly kamery a my neměli ani foťák. Z vyprávění jak rodičů tak prarodičů se smějeme doteď. ale přece nebylo úplně vše ztraceno. Tatínek si nás totiž nahrával na kazeťák. Nedávno jsme si pustili kazetu, kdy jsme akorát přišli od babičky a dědečka a tatínek zmáčknul ten cuplík Rec.

1. Vývoj názorů na podstatu životaVznik života  na zemi


Vývoj teorií

18. stol. - Druhy jsou absolutně stálé a neměnné. Takové, jaké je bůh stvořil, bez evoluce. Toto se pokoušel vyvrátit Carl Linné, který se snažil o rozvoj systematiky a zavedl binomickou nomenklaturu (= rodové i druhové jméno). R. Hooke nachází zkameněliny a domnívá se, že jsou to zbytky biblické potopy (škola diluvialismu - diluvium = potopa).

Poč. 19. stol. - Stále zastáván názor o neměnnosti a stvoření druhů, o kataklyzmatech (= celosvětové katastrofy jako např. potopy, zemětřesení, ...). Což údajně dokazovaly zkameněliny jako zbytky organismů, které při nich zahynuly. Člověk se prý objevil po poslední katastrofě. V této době se rozvíjela paleontologie, které položil základy francouzský vědec G. Cuvier. Rozvíjela se také srovnávací biologie, což znamenalo neudržitelnost myšlenky o kataklyzmatech a následoval přechod k Lamarkismu.

19. stol. - J. B. Lamarck vyslovil první ucelenou evoluční teorii: Vývoj druhů je postupný od jednoduššího ke složitějšímu. Organismy se aktivně přizpůsobují měnícím se podmínkám proštředí a tak vznikají složitější a složitější organismy. Tuto teorii dále rozvinul Ch. Darwin (1809 - 1882) -> Darwinismus - hlavní hybnou silou evoluce je přírodní výběr. Nové druhy vznikají pozvolna a neustále - gradualisticky. 

Názory na vznik života

1. Kreační teorie
Zastávají názor, že život byl stvořen nějakou nadpřirozenou silou (bůh)
Linné, Hooke, Lamarck

2. Teorie samosplození = nevědecká abiogeneze
Vznikla na základě nesprávného zobecnění a nedokonalého pozorování přírody. Předpokládá totiž vznik organismů z neživé hmoty. Např. červi z masa, žáby z bahna, myší z obilí. Tato představa přetrvávala až do 18. stoletíVyvrátil ji až Louis Pasteur, který důmyslnými pokusy prokázal, že z neživé hmoty nevznikají ani mikrobi.
Zastánci: Aristoteles.

3. Teorie panspermická
Počátek 20. století - švédský chemik S. Arrhenius tvrdí, že život byl po celém vesmíru rozšířen ve formě kosmozoí (zárodků), které se po dopadnutí na kosmické těleso s vhodnými podmínkami pro život rozvinou do vyšších složitějších forem.
Tuto teorii v té době uznává i H. C. Crick, spoluautor a objevitel struktury DNA. Prý pro evoluci genetického kódu by nebylo dostatek času, neboť je tak složitý a jednotný.

4. Teorie evoluční abiogeneze = teorie autochtonní abiogeneze
Tato teorie předpokládá postupný vznik života z neživé hmoty přímo na Zemi (autochtonně). Tuto myšlenku podporovali angličan J. B. S. Haldan a Rus A. I. Oparin (někdy nazývána jako Oparinova teorie). Zahrnuje  dvě složky - chemickou evoluci (materiálová složka) a biologickou evoluci (informační složka).

a) Chemická evoluce proběhla v několika fázích:
 • Vznik jednoduchých organických sloučenin abiogenetickou cestou: praatmosféra Země měla redukční ráz, protože molekulární kyslík je velmi reaktivní a nemůže se bez neustálého doplňování v atmosféře udržet. Praatmosféra obsahovala jen jednoduché sloučeniny jako H2O, H2, CO2, NH4, HCN, PH3 (fosfan), dusíku, HCN, H2S (sulfan) a jednnoduché plynné uhlovodíky vzniklé hydrolýzou karbidů v zemskké kůře. Ty se za dodání energie (hlavně z UV) mohly shloučit v komplex NK a proteinů. Ty se hromadily v tzv. pranádrží a tůňkách, odpařením značné části vody se pak roztoky kondenzovaly a vznikly tak podmínky pro průbeh polymerací.
 • Koacerváty a metabolomy: koacerváty vznikly z koloidních roztoků makromolekulárních látek. Ty se vytvořily spojováním koloidních částic s opačnými elektrickými náboji. Metabolon je pak termodynamický systém, který tvoří kapičky disperzní fáze koacervátů nebo proteinoidní mikrosféry. Je schopný přijímat z prostředí živiny, metabolicky je přeměňovat a vylučovat o energii ochuzené odpadní látky. Metabolony však nejsou přímými předchůdci organismů, protože metabolony nebyly schopné autoreplikace a zanikly.
b) Biologická evoluce
Buňka nemohla vzniknout náhodným seskupením svých složek. Některé metabolomy prošly dlouhým vývojem,  kterým pak získaly schopnost autoreplikace, která je zakódována do NK (RNA a později DNA). NK se pak staly nositelkami genetické informace.
 • Vznik eobiontů (protobiontů, prabuněk)
 • Vznik probiontů
 • Vznik praorganismů (eobionta, progenota)
 • Vznik prokaryot
 • Vznik eukaryot
Článek bude ještě doplněn.

Použité zdroje

 1. Přednášky prof. MVDr. I. Literáka, Csc
 2. Středoškolský sešit biologie (1. - 2. ročník)
 3. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část) - 7., rozšířené vydání 2004 (konkrétně str. 347-355), RNDr. J. Jelínek, RNDr. V. Zicháček

Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Okruh A

 1. Vývoj názorů na podstatu života
 2. Obecné charakteristiky živých soustav
 3. Definice a podstata života, princip hierarchických systémů živých soustav
 4. Základní předpoklady existence živých soustav (tok látek, energie, informace)
 5. J. E. Purkyně a buněčná teorie
 6. Modelové organismy využívané při studiu biologie
 7. Chemická evoluce, hypotézy o vzniku života
 8. Vznik replikativního ribozymového hypercyklu (replikátoru), eobiontů, vývoj metabolismu, vznik genetické informace
 9. Tři výchozí vývojové linie organismů
 10. Prokaryota - buňka prokaryotická (eubakterie)
 11. Prokaryota - buňka prokaryotická (archea)
 12. Eukaryota - buňka eukaryotická, endosymbiotická teorie
 13. Fylogeneze eukaryot na základě molekulárních dat
 14. Charakteristiky eukaryotických buněk rostlin, hub, živočichů
 15. Vývoj mnohobuněčnatosti
 16. Charakteristiky nebuněčných forem života
 17. Endoplazmatické retikulum
 18. Golgiho aparát
 19. Lysozomy, fagolysozomy
 20. Peroxizomy
 21. Voda v buňce a osmotické jevy
 22. Biopolymery - bílkoviny (struktura, funkce)
 23. Proteom, proteomika
 24. Biopolymery - polysacharidy (struktura, funkce)
 25. Biopolymery - lipidy (struktura, funkce)
 26. Získávání energie buňkou (zdroje energie pro buňku)
 27. Fotosyntéza
 28. Respirace
 29. Anabolismus a katabolismus, katalýza
 30. Aktivované nosičové molekuly
 31. Katabolismus - trávení, rozklad monomerů a vznik acetylCoA
 32. Katabolismus - zpracování acetylCoA a uložení energie do ATP
 33. Chemiosmotické spřažení v mitochondriích (oxidační fosforylace)
 34. Chemiosmotické spřažení v chloroplastech (fotosyntetická fosforylace)
 35. Cytoskelet eukaryot, cytoskelet prokaryot
 36. Střední filamenta - typy, význam
 37. Mikrotubuly - složení, význam
 38. Centrosom - složení, význam
 39. Aktinová filamenta - složení, význam
 40. Molekulové motory - typy, význam
 41. Svalový pohyb
 42. Bičíkový a řasinkový pohyb
 43. Améboidní (měňavkovitý) pohyb
 44. Molekulární struktura biomembrán (model tekuté mozaiky)
 45. Membránové proteiny (funkce, příklady)
 46. Zesílení plazmatické membrány (buněčný kortex, glykokalyx, buněčná stěna, extracelulární matrix)
 47. Membránový přenos (prostá difuze, pasivní a aktivní transport)
 48. Spřažený transport látek a funkce sodnodraselné pumpy
 49. Spřažený transport látek a funkce protonové pumpy
 50. Endocytóza a exocytóza
 51. Vezikulární transport (klatrinové váčky, SNARE proteiny)
 52. Extracelulární buněčná signalizace (typy, příklady)
 53. Neuronová extracelulární signalizace
 54. Extracelulární signály (hormony, cytokiny, neurotransmitery)
 55. Typy receptorů na povrchu buněk
 56. Vnitrobuněčná signální kaskáda - obecně
 57. Intracelulární signální dráha - aktivace A-kinázy
 58. Intracelulární signální dráha - aktivace CaM-kinázy
 59. Intracelulární signální dráha - aktivace C-kinázy
 60. Intracelulární signální dráha - aktivace proteinkinázy III
 61. Buněčný cyklus, prokaryota, eukaryota (fáze buněčného cyklu)
 62. Mitóza, fáze mitózy
 63. Regulace buněčného cyklu (cykliny a cyklindependentní kinázy)
 64. Diferenciace buněk (různé úrovně diferenciace, princip)
 65. Zánik buňky (apoptóza) - kaspázy
 66. Zánik buňky (nekróza) - kalpainy
 67. Buněčný stres, stresové proteiny
 68. Nepohlavní rozmnožování
 69. Parasexuální procesy u bakterií a sexuální procesy u jednobuněčných eukaryot
 70. Pohlavní rozmnožování - diferenciace pohlaví
 71. Meióza a rekombinace genetické informace při gametogenezi
 72. Pohlavní rozmnožování - oplození, rekombinace genetické informace při oplození
 73. Vývoj nového jedince z neoplozené gamety (apomixe) - typy
 74. Definice antibiotik
 75. Mechanismy účinku antibiotik na bakterie
 76. Mechanismy rezistence bakterií vůči účinku antibiotik
 77. Vývoj evolučních teorií
 78. Mikroevoluce
 79. Makroevoluce
 80. Speciace (anageneze, kladogeneze, syngeneze, stazigeneze, transgeneze)
 81. Darwinismus
 82. Současný neodarwinismus
 83. Základní mechanismy evoluce
 84. Člověk jako zdroj evolučních změn


Okruh B

 1. Genetika, definice, historie, členění předmětu
 2. Paměťový systém buňky - typy a vlastnosti buněčné paměti
 3. Biopolymery - nukleové kyseliny (chemická stavba nukleových kyselin, typy NK a jejich konformace)
 4. Biopolymery - nukleové kyseliny (funkce jednotlivých typů NK)
 5. Univerzální genetický kód
 6. Buněčný genom a genomika
 7. Gen (definice, typy), negenové oblasti DNA
 8. Chromozomy prokaryotické - bakteriální
 9. Chromozomy mitochondriální a chloroplastové
 10. Chromozomy eukaryotické - jaderný genofor
 11. Transpozice prokaryot, transpozony
 12. Transpozice eukaryot, retroelementy
 13. Repetitivní DNA (mikrosatelity, minisatelity).
 14. Cytogenetika, počet a morfologické charakteristiky chromozomů, možnosti vyšetření chromozomů, FISH
 15. Změny počtu chromozomů (numerické aberace, genomové mutace) - euploidie, aneuploidie
 16. Změny struktury chromozomů (strukturální aberace chromozomů)
 17. Jaderný kompartment, jaderný skelet
 18. Plazmidy
 19. Ribozomy eukaryotické, prokaryotické, polysomy, ribosomy mitochondrií a chloroplastů
 20. Exprese genetické informace, centrální dogma mol. biologie
 21. Transkripce (iniciace, elongace, terminace)
 22. Postranskripční úpravy RNA
 23. Translace, proteosyntéza (iniciace, elongace, terminace)
 24. Postranslační modifikace proteinů
 25. Regulace genové exprese u prokaryot
 26. Regulace genové exprese u eukaryot
 27. RNA-silencing, siRNA
 28. Ubikvitinace
 29. Replikace DNA - průběh replikace
 30. Replikace DNA - oprava chyb na DNA
 31. Replikace DNA - funkce helikázy, polymerázy, primázy, nukleázy, ligázy
 32. Replikace DNA - rozdíly mezi replikací DNA u prokaryot a eukaryot
 33. Mutace, mutageneze
 34. Genové mutace
 35. Životní cyklus (genová exprese) u DNA virů
 36. Životní cyklus (genová exprese) u RNA virů
 37. Životní cyklus (genová exprese) u RNA retrovirů, reverzní transkripce
 38. Polymerázová řetězová reakce - princip a využití v praxi
 39. DNA fingerprinting, restrikční analýza DNA (restriction fragment length polymorpism) - princip a využití v praxi
 40. Sekvenování DNA - princip a využití v praxi
 41. Klonování DNA
 42. Genová regulace ontogeneze (homeotické jevy, homeoboxy)
 43. J. G. Mendel
 44. Variabilita v genetice a její zdroje, fenotyp, genotyp, genofond, kvalitativní a kvantitativní znaky
 45. Mendelismus, dědičnost kvalitativního znaku, definice a obecné schéma mendelistických generací křížení (P, F1, F2, B1)
 46. Mendelova pravidla a podmínky jejich platnosti
 47. Genové interakce - reciproká, dominantní a recesivní epistáze, inhibice
 48. Genové interakce - komplementarita, kompenzace, multiplicita (duplicita kumulativní s dominancí, duplicita nekumulativní s dominancí, kumulativní bez dominance)
 49. Vazba vloh, Morganovy zákony, vazbové fáze cis a trans, vyjádření síly vazby, chromozomové mapy
 50. Dědičnost na pohlaví vázaná (sex-linked)
 51. Pohlavní chromozomy X a Y
 52. Dědičnost pohlavím podmíněná (sex-limited), pohlavím ovládaná (sex-controlled), pohlavím ovlivněná (sex-influenced)
 53. Nemendelistická dědičnost - příčiny, typy, vysvětlení podstaty maternální dědičnosti
 54. Nemendelistická dědičnost - maternální efekt
 55. Nemendelistická dědičnost - dědičnost vázaná na infekční agens, genomový imprinting
 56. Populační genetika - charakteristiky populací z genetického hlediska, měření genetické variability (frekvence genotypů, frekvence alel, heterozygotnost populace)
 57. Hardyův-Weinbergův zákon, podmínky platnosti.
 58. Vliv typu rozmnožování na genetickou strukturu populace
 59. Vliv mutací na genetickou strukturu populace
 60. Genetický posun (genetic drift)
 61. Tok (migrace) genů
 62. Vliv selekce na genetickou strukturu populace, fitness, výhoda heterozygotnosti
 63. Praktické aplikace populační genetiky, studium fylogeneze.
 64. Genetické problémy v malých populacích (ohrožené druhy, ZOO zvířata)
 65. Genetika kvantitativního znaku, kontinuální variabilita fenotypu, multifaktoriální znaky, komplexní znaky
 66. Koncept polygenní dědičnost, aditivní efekty, charakteristiky dědičnosti kvantitativního znaku
 67. Fenotypová variabilita a její složky, heritabilita
 68. Základní statistické metody používané ke studiu variability a dědičnosti kvantitativních znaků v populaci
 69. Inbríding (genetická podstata, projevy, význam)
 70. Heteróza (genetická podstata, projevy, význam)
 71. Vývoj genetické informace - zdroje nových alel, amplifikace genů
 72. Horizontální přenos genetické informace u bakterií

Otázky se mohly postupem let změnit, ale je to v podstatě všechno, co se bralo na cvikách a na přednáškách.