Když jsou ty Vánoce...

Vánoce jinak, než je nově zvykem

No ja, před svátkama musí každý správný chlap zajít ještě do hospody za kamarády. Vždyť o svátkách je neuvidí, do práce jde až dvacátého osmého. A tak se nenápadně (tedy on si myslel) vykradl potichounku polehounku z domu, jen to tlumeně zacvaklo. Ještě si nestačil ani pořádně nazout boty a už se rozletěly dveře:

Léčení rány (všeobecné zásady a první ošetření rány)

Prvotní ošetření rány
·         Hemostáze (zastavení krvácení): chirurgicky, fyzikálně, medikamentózně
·         Léčení rány: chirurgicky, medikamentózně, fyzikálně, biologicky
Podrobné informace ve skriptech (praktické cv. č. 8)

Komplikace při hojení rány

Komplikace při hojení rány se dají obecně rozdělit na dva tábory - na místní a celkové.

Hojení ran

K hojení ran přispívá buněčná (místní) imunita a humorální imunita (celková). Rychlost hojení rány závisí na druhu, plemeni, stáří, výživovém stavu, druhu postižené tkáně a na mnoha dalších faktorech. Postup hojení je pozvolný.

Příznaky rány

Příznaky rány můžeme podle dopadu upřesnit na:
Místní příznaky
Celkové příznaky
krvácení
Traumatický šok
bolest
Hemoragický šok
Rozevření/rozestoupení
ranných okrajů od sebe
Anaerobní infekce
(řadíme i k celkovým komplikacím)

Genetické křížení Drosophila melanogaster (drosophilidae)

Genetické křížení Drosophila melanogaster (drosophilidae)

(cvičení v 8. týdnu)

Cizí těleso v trávicím traktu

Cizí těleso v trávicím traktu
Většinou se tvoří komplex onemocnění.

Rána

Rána (latinsky vulnus) je porušení souvislosti nebo celistvosti měkkých tkání těla.

Pooperační péče o pacienta

Salus aegroti suprema lex

Narkotizační protokoly

Pes
Na ataralgezii (která je hojně využívaná) používáme účinné látky:
  • Xylazin + Ketamin (přípravek Narkamon 5% - 0,1-0,2ml/kg, nebo Narketan 10% - 0,005-0,1ml/kg) - obojí se aplikuje do svalu, délka narkózy se dá prodloužit (použijeme 1/3 výchozí dávky ketaminu) i opakovaně
  • Medetiomidin (v přípravku Domitor, nebo Cepetor) + Ketamin (Narkamon 5%, nebo Narketan 10%) - pro aplikaci intravenózně jsou minimální dávky (0,02ml/kg), pro aplikaci do svalu jsou maximální dávky (0,04ml/kg)

POZOR!!! Zároveň s těmito látkami neaplikujeme Antisedan!

Pro narkózu použijeme:
Medetonidin (0,02ml/kg intravenózně, 0,04ml/kg do svalu) po nástupu sedace + Propofol (intravenózně 0,15ml/kg) jednorázově nebo do účinku (intravenózně 0,1ml/kg)
- dá se prolongovat až na 3 hod

Narkóza

Narkóza je dočasný, reversibilní stav, který je charakteristický dočasnou úplnou nebo neúplnou ztrátou vědomí, povrchových, šlachových a svalových reflexů, je to výrazný stupeň analgezie (=nevnímavost bolesti) při zachování základních vegetativních funkcí (např. dýchání, činnost , tvorba moči...)

Anestezie

Rozdělení anestezie

Oběhový systém, traumata CNS a míchy

Oběhový systém

- první pomoc, když neslyším srdeční ozvy, léky, nahrazování krve, zástava krvácení i pomocí léků
Krevní ztráty:
a)      Lehká: do 10% z celkového objemu krve – organismus se s ní vyrovná sám
b)      Střední: 10-30% z celkového objemu krve -organismus se s ní vyrovná sám případně s pomocí
c)       Těžká: nad 30% z celkového objemu krve – organismus se s takovou ztrátou krve bez pomoci nevypořádá

Traumata centrální nervové soustavy a míchy

- nepodávat analgetika!!!, podávat sedativa
- při jakémkoli traumatu (např. edému mozku) podávat kortikoidy (např. Dexamethazon – antienemická dávka je 48mg/1kg/8hod, protišoková dávka je 2mg/1kg/24hod), silná diuretika (např. roztok 20°Manitolu – 5mg/1kg)
- edém mozku může detekovat třeba zornice (kontralaterární midriáza - zornice je rozšířená, mióza – zornice je zúžená)

Chirurgický pacient

in omnia paratus


Cílem vyšetření chirurgických i jiných pacientů je na základě klinických, laboratorních, chemických, ale i přístrojových metod (SONO, RTG, …) rozpoznat základní onemocnění či trauma a stanovit diagnózu.

VFU - Ostatní články

Biologie a genetika (garant Prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.):
Genetické křížení Drosophila melanogaster (drosophilidae)
Vznik replikativního ribozymového hypercyklu - replikátoru
Nebuněčné formy života - viry
Definice života, charakteristiky a základní předpoklady existence ŽS (tok látek, energie, informace)
Otázky ke zkoušce z biologie a genetiky (FVHE, FVL, 2009/2010)

Ekologie (přednášel Jiří Pikula, Prof. MVDr., Ph.D., Dipl. ECZM):
Přednáška 1. - Avian toxicity tests
Přednáška 2. - Ochrana netopýrů a péče o zraněná zvířata
Přednáška 3. - Biodiverzita X vymírání druhů
Přednáška 4. - Ekologie a přírodní ohniskovost nákaz

Veterinární chemie (přednášel Prof. RNDr. Emanuel Šucman CSc.):
Přednáška 1. - Voda

Botanika (garant Doc. PharmDr. Petr Babula, Ph.D):
Přednáška 2. - Vakuoly a plastidy - výtah


Zoologie (garant Doc. MVDr. Jiří Klimeš)

Všechny informace z této rubriky pocházi ze studia na VFU v letech 2009-2010.

Maso

Masem se z potravinářského hlediska myslí kosterní svalovina včetně cév, šlach, mízních uzlin, mezisvalového tuku, nebo-li jsou to všechny části těl zvířat určených k výživě lidí
- získává se porážením jatečných zvířat na jatkách, v domácnostech a nebo lovem
- při porážení získáváme také vedlejší živočišné produkty (jatečné deriváty), což jsou velmi cenné suroviny pro zpracovatelský průmysl např.: kožedělný, kožešnický, galanterní, farmakologický,...